کد خبر : 18114
تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 خرداد 1400 - 16:38

آخرین بروزرسانی اسامی و کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز

اخبار مهم خوزستان و اهواز را در پایگاه خبری خوزتاب khuztab بخوانید

 آخرین بروزرسانی اسامی و کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه اهواز می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز به شرح زیر می باشد:

 

آگهی اسامی و کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز

 

۱          – خانم معصومه ابراهیمی فرزند علی رضا کد نامزد ۱۱۲۱

۲          – خانم مریم ابریشم کار فرزند قنبرعلی کد نامزد ۱۱۲۴

۳          – آقای هادی ابوعلی فرزند یداله کد نامزد ۱۱۲۵

۴          – آقای صالح اچرش فرزند طاهر کد نامزد ۱۱۲۶

۵          – خانم سیده سیما احمدپوری فرزند سیدظهراب کد نامزد ۱۱۲۷

۶          – آقای احمدرضا احمدی فرزند رجب کد نامزد ۱۱۲۸

۷          – آقای حسن احمدی فرزند رمضان کد نامزد ۱۱۲۹

۸          – آقای روزبه احمدی فرزند جان محمد کد نامزد ۱۱۴۲

۹          – آقای محمدعلی احمدی فرزند پنجیکی کد نامزد ۱۱۴۶

۱۰        – آقای مهرداد احمدی فرزند فریبرز کد نامزد ۱۱۴۷

۱۱        – آقای نجم الدین احمدی فرزند بیت الله کد نامزد ۱۱۴۸

۱۲        – خانم فرخنده احمدی بابادی فرزند اصلان کد نامزد ۱۱۴۹

۱۳        سیدمرتضی احمدی تبار فرزند سیدمندنی کد نامزد ۱۱۵۱

۱۴        آقای امیرعباس احمدی جوان فرزند علی بابا کد نامزد ۱۱۵۲

۱۵        خانم مریم اخلاقی نسب فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۱۵۶

۱۶        آقای یداله اخلاقی نسب فرزند خلیفه کد نامزد ۱۱۵۷

۱۷        – آقای محسن آخوند فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۱۵۸

۱۸        – آقای سیامک اردشیری فرزند غریب کد نامزد ۱۱۶۱

۱۹        – خانم بیتا ارزانی بیرکانی فرزند علی کد نامزد ۱۱۶۲

۲۰        – آقای سعید آزیش فرزند نجفی کد نامزد ۱۱۶۷

۲۱        – آقای خالد آژ مشهور به خالد حیدری فرزند حسین کد نامزد ۱۱۶۸

۲۲        – آقای شاهرخ استادعلی عسکری فرزند شاپور کد نامزد ۱۱۶۹

۲۳        – آقای فریدون اسداللهی فرزند رجب کد نامزد ۱۱۷۱

۲۴        – آقای صابر اسدپور فرزند حسن کد نامزد ۱۱۷۲

۲۵        – آقای یونس اسفندیاری نژاد فرزند محمد کد نامزد ۱۱۷۵

۲۶        – آقای امین اسکندری فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۱۷۶

۲۷        – آقای بهنام اسکندری فرزند رحیم کد نامزد ۱۱۷۸

۲۸        – آقای حمزه اسکندری فرزند مصطفی کد نامزد ۱۱۷۹

۲۹        – آقای حسین اسماعیلی فر فرزند بارانی کد نامزد ۱۱۸۱

۳۰        – آقای سجاد اسمی پور فرزند براتعلی کد نامزد ۱۱۸۲

۳۱        – آقای رستم اشرف پوربیرگانی فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۱۸۴

۳۲        – آقای علیرضا اصغری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۱۸۵

۳۳        – آقای محمدصادق اعلائی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۱۸۷

۳۴        – آقای مهدی افشارنژاد فرزند مالک کد نامزد ۱۱۹۱

۳۵        آقای محمدمهدی افصحی فرزند محسن کد نامزد ۱۱۹۴

۳۶        آقای ایمان آقاملاپور مشهور به امامقلى فرزند نقدعلی کد نامزد ۱۱۹۵

۳۷        خانم فرخنده اکبرزاده دشت بزرگ فرزند اکبر کد نامزد ۱۱۹۶

۳۸        سیدمیثم آلبوشوکه فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۱۹۸

۳۹        فالح البوغبیش مشهور به حلفى فرزند کریم کد نامزد ۱۲۱۱

۴۰        آقای محمدرضا آل خمیس مشهور به رضا فرزند سجاد کد نامزد ۱۲۱۲

۴۱        آقای اسماعیل الماسی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۱۴

۴۲        آقای هادی الهائی مشهور به هادی حیاوی فرزند خدیر کد نامزد ۱۲۱۵

۴۳        – آقای اسماعیل امامی فرزند بیژن کد نامزد ۱۲۱۶

۴۴        – آقای سعید امانی فرزند البرز کد نامزد ۱۲۱۷

۴۵        – خانم سودابه آمده فرزند مهراب کد نامزد ۱۲۱۹

۴۶        – آقای عبدالرضا ام غریب زاده سعیدی فرزند مالک کد نامزد ۱۲۲۱

۴۷        – خانم خدیجه امیرکیا فرزند یونس کد نامزد ۱۲۲۴

۴۸        – آقای افشین امیری مشهور به افشین کمایى فرزند رمضان کد نامزد ۱۲۲۵

۴۹        – آقای علی امیری فرزند کرم الله کد نامزد ۱۲۲۶

۵۰        – خانم آزیتا امینی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۲۲۷

۵۱        – آقای محمدامین امینی فرزند منصور کد نامزد ۱۲۲۸

۵۲        – آقای عباس اندیشه فرزند علی کد نامزد ۱۲۲۹

۵۳        – آقای علی اهوازی خلف زاده فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۲۴۲

۵۴        – آقای محمدطاهر اورده فرزند قدرت الله کد نامزد ۱۲۴۴

۵۵        – خانم مریم اورک فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۴۵

۵۶        – آقای میثم ایاسی فرزند عبدالحمید کد نامزد ۱۲۴۸

۵۷        – آقای محمدرضا ایزدی فرزند حیدر کد نامزد ۱۲۴۹

۵۸        – آقای میثم ایوبی فرد فرزند عبدالجلیل کد نامزد ۱۲۵۱

۵۹        – آقای مهران باباپور فرزند خانلرخان کد نامزد ۱۲۵۲

۶۰        – آقای شهرام بابااحمدی رضائی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۲۵۴

۶۱        آقای ابراهیم بابادی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۵

۶۲        آقای کیوان بابادی فرزند عیدی محمد کد نامزد ۱۲۵۶

۶۳        آقای منصور بابادی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۵۷

۶۴        غلامحسین بابائی مشهور به شهرام بابائى فرزند غفور کد نامزد ۱۲۵۸

۶۵        مهدی باجی مشهور به کعبی الباجى فرزند مجید کد نامزد ۱۲۵۹

۶۶        خانم زینب باغ بهشتی فرزند قربان کد نامزد ۱۲۶۱

۶۷        آقای سعید باوی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۴

۶۸        خانم معصومه بدوان فرزند چلوب کد نامزد ۱۲۶۷

۶۹        – آقای احمد براتی فرزند سرافراز کد نامزد ۱۲۶۸

۷۰        – آقای میثم برگ بیدوندی فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۱

۷۱        – آقای عادل برنادل فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۲

۷۲        – آقای امیرحسین برهمند فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۷۴

۷۳        – آقای محمود بروایه فرزند گطیوش کد نامزد ۱۲۷۶

۷۴        – آقای مسعود برون فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۷۸

۷۵        – آقای مهرزاد برون مشهور به مهرداد بدوان فرزند ملک محمد کد نامزد ۱۲۷۹

۷۶        – خانم فاطمه برون کیانی فرزند علی نقی کد نامزد ۱۲۸۱

۷۷        – آقای فرشاد بشردوست فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۲۸۲

۷۸        – آقای حسین بغلانی فرزند مطیر کد نامزد ۱۲۸۴

۷۹        – آقای سیدعلی بلدی مشهور به سلطانعلى بلدی فرزند پنجعلی کد نامزد ۱۲۸۵

۸۰        – آقای طهماسب بلدی فرزند علی کد نامزد ۱۲۸۶

۸۱        – آقای عباس بنی تمیم مشهور به عباس الطرفى فرزند صدام کد نامزد ۱۲۸۹

۸۲        – آقای محمدرضا بنی تمیمی فرزند فالح کد نامزد ۱۲۹۱

۸۳        – خانم انیسه بنی طرفی فرزند عبدالصاحب کد نامزد ۱۲۹۲

۸۴        – خانم مهناز بهادری فرزند لطیف کد نامزد ۱۲۹۴

۸۵        – آقای رضا بهادری بیرگانی فرزند کامران کد نامزد ۱۲۹۵

۸۶        – آقای ارسلان بهرام نژاد فرزند بهرام کد نامزد ۱۲۹۷

۸۷        آقای محمد بهمنش فرزند عباس کد نامزد ۱۲۹۹

۸۸        آقای جواد بهمنی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۴۱۱

۸۹        آقای حسن بهمنی فرزند خدارحم کد نامزد ۱۴۱۲

۹۰        سهراب بهمنی نیا فرزند مهمد کد نامزد ۱۴۱۴

۹۱        عباس بهمئی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۴۱۶

۹۲        آقای علی بهمئی مشهور به على بهمنى فرزند مصطفی کد نامزد ۱۴۱۷

۹۳        آقای محمد بهوند فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۸

۹۴        آقای غلام عباس بهوندی فرزند کریم کد نامزد ۱۴۱۹

۹۵        – آقای محمد بوستانی فرزند نادعلی کد نامزد ۱۴۲۲

۹۶        – آقای جابر بوعذار فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۲۴

۹۷        – آقای علی محمد بیات فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۶

۹۸        – خانم زهرا بیت سیاح مشهور به زهرا بنى طرف فرزند فرحان کد نامزد ۱۴۲۷

۹۹        – آقای عباس پاپی پور فرزند عیدی کد نامزد ۱۴۲۸

۱۰۰      – آقای الیاس پاپی زاده فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۲۹

۱۰۱      – آقای علی پارسی فر فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۴۴۱

۱۰۲      – آقای افشین پرویزی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۴۴۵

۱۰۳      – آقای رامین پرویزی بابادی فرزند پرویز کد نامزد ۱۴۴۶

۱۰۴      – آقای سیدیوسف پژوهنده فرزند سیدعادل کد نامزد ۱۴۴۷

۱۰۵      – خانم معصومه پوربهادر فرزند حسن کد نامزد ۱۴۴۸

۱۰۶      – آقای فرشید پورحاجت فرزند سلطانمراد کد نامزد ۱۴۴۹

۱۰۷      – آقای حسین پورسلطانیان مشهور به حسین پورسلطان فرزند جمشید کد نامزد ۱۴۵۲

۱۰۸      – آقای علی پورسیدی فرزند جبار کد نامزد ۱۴۵۴

۱۰۹      – آقای بهزاد پورسینا فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۵۵

۱۱۰      – آقای مسعود پورشریف فرزند خلف کد نامزد ۱۴۵۶

۱۱۱      – آقای محمدرضا پورفصیح فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۵۷

۱۱۲      – خانم فرانک پورمهدی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۵۸

۱۱۳      آقای سیدمحمدعلی پورموسوی فرزند سیدعبدالمحمد کد نامزد ۱۴۵۹

۱۱۴      آقای مسعود پولادوند فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۱

۱۱۵      آقای میثم تارم فرزند خنیاب کد نامزد ۱۴۶۴

۱۱۶      نصرت الله تامرادی فرزند احمد کد نامزد ۱۴۶۵

۱۱۷      محمد تبعه عقبی فرزند عزیز کد نامزد ۱۴۶۶

۱۱۸      علی تقی پور فرزند عیسی کد نامزد ۱۴۶۷

۱۱۹      آقای صادق تلاوری فرزند رحمن کد نامزد ۱۴۶۹

۱۲۰      آقای رحیم تمیمی حلفی فرزند عباس کد نامزد ۱۴۷۱

۱۲۱      – آقای مهدی جابری زاده مشهور به مهدی انصاری فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۴۷۲

۱۲۲      – آقای امید جاسمی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۴۷۴

۱۲۳      – خانم مریم جاسمی زرگانی فرزند هادی کد نامزد ۱۴۷۵

۱۲۴      – آقای محمدامین جامعی فرزند طاهر کد نامزد ۱۴۷۶

۱۲۵      – آقای حسین جانعلی وند فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۷۷

۱۲۶      – آقای مرتضی جاویدان فرزند مجید کد نامزد ۱۴۷۹

۱۲۷      – آقای علی جرف زاده فرزند چاسب کد نامزد ۱۴۸۱

۱۲۸      – آقای حسین جرفی زاده مشهور به سجاد جرفى زاده فرزند علی کد نامزد ۱۴۸۲

۱۲۹      – آقای سعید جعفری فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۴۸۴

۱۳۰      – آقای سیدفخرالدین جعفری مشهور به سید حسین جعفری فرزند سیدجمال کد نامزد ۱۴۸۵

۱۳۱      – آقای احمد جلالی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۸۶

۱۳۲      – آقای علی جلالی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۴۸۷

۱۳۳      – آقای امیرحسین جلالیان لرکی فرزند جمشید کد نامزد ۱۴۸۸

۱۳۴      – آقای مهراب جلالیان لرکی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۴۸۹

۱۳۵      – آقای ابوالقاسم جلیلی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۴۹۱

۱۳۶      – خانم سمیرا جلیلی فرزند داراب کد نامزد ۱۴۹۲

۱۳۷      – آقای محمدرضا جلیلی سڃه گانی فرزند فریدون کد نامزد ۱۴۹۴

۱۳۸      – آقای امین جلیلی فرد فرزند جان محمد کد نامزد ۱۴۹۵

۱۳۹      – آقای بابک جلیلی نرگسی فرزند برزو کد نامزد ۱۴۹۷

۱۴۰      – آقای علی اکبر جمال پور فرزند علی جمعه کد نامزد ۱۴۹۸

۱۴۱      – آقای وحید جمالپورمالک آبادی فرزند حاجت مراد کد نامزد ۱۴۹۹

۱۴۲      – آقای مجید جمشیدی مقدم فرزند یداله کد نامزد ۱۵۱۱

۱۴۳      خانم ستاره جمیلی زاده فرزند زاهد کد نامزد ۱۵۱۲

۱۴۴      آقای شاهپور جهانبانی وشاره فرزند سرمست کد نامزد ۱۵۱۴

۱۴۵      آقای منوچهر جهانگیری فرزند محمدمراد کد نامزد ۱۵۱۶

۱۴۶      آقای سیدسروش جهان مهر فرزند سیدعبدالحسین کد نامزد ۱۵۱۷

۱۴۷      – آقای محمدرضا جهانی فرزند عباس کد نامزد ۱۵۱۸

۱۴۸      – آقای شاهین جوهری پوررامهرمزی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۲۲

۱۴۹      – آقای مهدی چاملی مشهور به معربى شاخى فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۵۲۴

۱۵۰      – آقای رحمان چراغی بابادی فرزند کریم کد نامزد ۱۵۲۵

۱۵۱      – خانم آسیه چعبی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۲۶

۱۵۲      – آقای رحیم چلداوی فرزند چاسب کد نامزد ۱۵۲۷

۱۵۳      – خانم سعاد چنانی مشهور به سعاد بنداوی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۵۲۸

۱۵۴      – آقای غلامعلی چهارلنگی فرزند ولی کد نامزد ۱۵۴۱

۱۵۵      – آقای احسان چهرازی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۵۴۲

۱۵۶      – خانم مرضیه حاتم نژاد فرزند نادر کد نامزد ۱۵۴۴

۱۵۷      – آقای علی حاتمی فرزند علی زمان کد نامزد ۱۵۴۵

۱۵۸      – آقای سیامک حاتمی غریبوند فرزند محمدیار کد نامزد ۱۵۴۶

۱۵۹      – آقای ناصر حاجتی بردمیلی فرزند حاجی علی کد نامزد ۱۵۴۹

۱۶۰      – خانم مهری حاجی پور فرزند خدایار کد نامزد ۱۵۵۲

۱۶۱      – آقای هومن حاجی پور فرزند خدارحم کد نامزد ۱۵۵۴

۱۶۲      – آقای علی مراد حافظی فرزند شاهمراد کد نامزد ۱۵۵۶

۱۶۳      – آقای حامد حامدپور فرزند بیژن کد نامزد ۱۵۵۷

۱۶۴      – آقای رحیم حبیب الهی فرزند فرامرز کد نامزد ۱۵۵۸

۱۶۵      خانم فروزان حبیبی فرزند غلامشاه کد نامزد ۱۵۵۹

۱۶۶      آقای حیدر حجتی نیا فرزند قپونی کد نامزد ۱۵۶۱

۱۶۷      آقای فرزاد حدادی بابادی فرزند فتح اله کد نامزد ۱۵۶۲

۱۶۸      جواد حردانی فرزند مراد کد نامزد ۱۵۶۴

۱۶۹      حاتم حردانی فرزند عبدالجبار کد نامزد ۱۵۶۵

۱۷۰      عباس حردانی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۶۶

۱۷۱      آقای علی حردانی فرزند هامل کد نامزد ۱۵۶۷

۱۷۲      آقای عبدالمجید حریزاوی فرزند موسی کد نامزد ۱۵۶۸

۱۷۳      – آقای احمد حزباوی مشهور به احمد ناجى فرزند حاسود کد نامزد ۱۵۶۹

۱۷۴      – آقای سیدامین حسن زاده فرزند سیدعلی محمد کد نامزد ۱۵۷۱

۱۷۵      – آقای محمد حسین پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۵۷۴

۱۷۶      – آقای علی حسین پورمهامید فرزند کاظم کد نامزد ۱۵۷۵

۱۷۷      – آقای سیدمهدی حسینی فرزند سیدموسی کد نامزد ۱۵۷۶

۱۷۸      – آقای سیدمهدی حسینی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۵۷۷

۱۷۹      – خانم سیده فاطمه حسینی فرزند سیدداود کد نامزد ۱۵۷۸

۱۸۰      – خانم مژگان حسینی فرزند اصغر کد نامزد ۱۵۷۹

۱۸۱      – خانم سیده الهه حسینی علویجه فرزند سیدجمال کد نامزد ۱۵۸۱

۱۸۲      – آقای سیدشکرخدا حسینی فرد فرزند محمدرحیم کد نامزد ۱۵۸۲

۱۸۳      – آقای محمدرضا حسینی وفا فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۱۵۸۴

۱۸۴      – آقای صادق حمیداوی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸۶

۱۸۵      – خانم کامله حمیداوی محمدپور مشهور به کامله حمید فرزند کاظم کد نامزد ۱۵۸۷

۱۸۶      – آقای مجاهد حنصی سواری مشهور به جواد حنصى سواری فرزند منصور کد نامزد ۱۵۸۸

۱۸۷      – آقای خلیل حویزئی زاده فرزند عبدالحسن کد نامزد ۱۵۸۹

۱۸۸      – آقای حسین حیات داودی فرزند حسن کد نامزد ۱۵۹۱

۱۸۹      – آقای حسن حیدری فرزند یونس کد نامزد ۱۵۹۲

۱۹۰      – آقای حسین حیدری مشهور به امیر حسین حیدری کردزنگنه فرزند پرویز کد نامزد ۱۵۹۴

۱۹۱      آقای صالح حیدری فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۵۹۵

۱۹۲      آقای محمدباقر حیدری فرزند عبدالمنعم کد نامزد ۱۵۹۶

۱۹۳      آقای همایون حیدری فرزند احمد کد نامزد ۱۵۹۷

۱۹۴      آقای سیروس حیدری گورداگونی فرزند امیرحسین کد نامزد ۱۵۹۸

۱۹۵      مجید خادم زاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۹۹

۱۹۶      خانم سیده مائده خاکوندان فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۱۱

۱۹۷      آقای عبدالله خالدی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶۱۲

۱۹۸      آقای رضا خالدیان فرزند سعید کد نامزد ۱۶۱۴

۱۹۹      – خانم لاله خدابخشی اردلی فرزند امیدوار کد نامزد ۱۶۱۶

۲۰۰      – آقای امیرحشمت خدمتی بازکیائی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۱۷

۲۰۱      – آقای امید خزائی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۶۱۸

۲۰۲      – آقای ایاز خسروی فرزند محمدمراد کد نامزد ۱۶۱۹

۲۰۳      – آقای عبدالرحیم خسروی پاتاوه فرزند آقارحیم کد نامزد ۱۶۲۱

۲۰۴      – آقای مسعود خسروی حاجیوند فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۶۲۲

۲۰۵      – خانم ویلا خسروی نژاد فرزند افراسیاب کد نامزد ۱۶۲۴

۲۰۶      – آقای حسن خواجوی نژاد فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۲۷

۲۰۷      – آقای جانعلی خورشیدی فرزند خونعلی کد نامزد ۱۶۲۸

۲۰۸      – خانم ساناز خورشیدی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۱۶۲۹

۲۰۹      – آقای سیروان خیری اوروند مشهور به جاسم خیری اوروند فرزند لطف اله کد نامزد ۱۶۴۱

۲۱۰      – خانم ستاره دانش خواه فرزند فریدون کد نامزد ۱۶۴۴

۲۱۱      – آقای حمداله داودی فرزند شکراله کد نامزد ۱۶۴۶

۲۱۲      – خانم خدیجه داودی فرزند علیرحم کد نامزد ۱۶۴۷

۲۱۳      – آقای سجاد داودی فرزند فرامرز کد نامزد ۱۶۴۸

۲۱۴      – آقای عبداله داودی مشهور به بهنام داودی فرزند علیمحمد کد نامزد ۱۶۴۹

۲۱۵      – آقای محمد داودی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۱

۲۱۶      – آقای محمدرضا داودی نژاد فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۶۵۲

۲۱۷      آقای محمد دخیل زاده فرزند نعیم کد نامزد ۱۶۵۴

۲۱۸      آقای سیدمحمد درستان فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۶۵۵

۲۱۹      خانم خدیجه دشت بزرگ فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۶

۲۲۰      مرتضی دشت بزرگ فرزند علی کد نامزد ۱۶۵۷

۲۲۱      کاظم دشت بزرگی فرزند حمید کد نامزد ۱۶۵۸

۲۲۲      حمید دغاغله فرزند یابر کد نامزد ۱۶۵۹

۲۲۳      خانم فاطمه دغاقله فرزند عبدالنبی کد نامزد ۱۶۶۱

۲۲۴      آقای ناصر دلفی فرزند حمید کد نامزد ۱۶۶۲

۲۲۵      – آقای حسین دلفی منش فرزند حمید کد نامزد ۱۶۶۴

۲۲۶      – آقای بهمن دهفولی فرزند علی کد نامزد ۱۶۶۵

۲۲۷      – آقای علی دوستی مشهور به دکتر دوستى فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۶۷

۲۲۸      – آقای منوچهر دوستی فرزند جانمحمد کد نامزد ۱۶۶۸

۲۲۹      – آقای مجید دوستی میرقائد فرزند سعید کد نامزد ۱۶۶۹

۲۳۰      – آقای حمزه دیلمی زاده فرزند امیر کد نامزد ۱۶۷۱

۲۳۱      – آقای کرمعلی دینارونی فرزند فرج اله کد نامزد ۱۶۷۲

۲۳۲      – آقای قاسم دیوانی مشهور به قاسم بغلانى فرزند حسن کد نامزد ۱۶۷۴

۲۳۳      – آقای مجتبی ذوالفقاری فرزند فرامرز کد نامزد ۱۶۷۵

۲۳۴      – آقای مهدی رامهرمزی مشهور به مهدی رامهرمزی فرزند امیرحسین کد نامزد ۱۶۷۷

۲۳۵      – آقای سعادت رحمانی فرزند مسعود کد نامزد ۱۶۷۹

۲۳۶      – آقای حسین رحمانی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۶۸۱

۲۳۷      – آقای شاپور رحیمی فرزند منصور کد نامزد ۱۶۸۲

۲۳۸      – خانم مژگان رحیمی منجزی فرزند قهرمان کد نامزد ۱۶۸۴

۲۳۹      – آقای رضا رستمی فرزند عبدشاه کد نامزد ۱۶۸۵

۲۴۰      – خانم سمیه رسولی اصل فرزند احمد کد نامزد ۱۶۸۶

۲۴۱      – آقای مصطفی رشیدی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۸۷

۲۴۲      – آقای عبدالحمید رشیدی راد فرزند جابر کد نامزد ۱۶۸۸

۲۴۳      آقای سجاد رشیدی منفرد فرزند امیر کد نامزد ۱۶۸۹

۲۴۴      آقای داود رضائی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۶۹۱

۲۴۵      آقای کرامت رضائی فرزند قلی کد نامزد ۱۶۹۲

۲۴۶      خانم عاطفه رضائی فر فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۶۹۴

۲۴۷      ابراهیم رضائی میرقائد فرزند سلطانمراد کد نامزد ۱۶۹۵

۲۴۸      علیرضا رضائی ورزرد فرزند علی کد نامزد ۱۶۹۶

۲۴۹      سیدمحمدجواد رضوی فرزند عبدالنبی کد نامزد ۱۶۹۸

۲۵۰      قیس رفیعی مشهور به قیس زرگانى فرزند عزیز کد نامزد ۱۷۱۲

۲۵۱      – آقای احمد رفیعی نیا فرزند رجب علی کد نامزد ۱۷۱۴

۲۵۲      – آقای ایمان رمضانی فرزند امیرقلی کد نامزد ۱۷۱۵

۲۵۳      – آقای رئوف رواشدحسن پور فرزند حاکم کد نامزد ۱۷۱۶

۲۵۴      – آقای امین روحانی نژاد فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۱۷

۲۵۵      – آقای محمدامین روحی حدید فرزند شمال کد نامزد ۱۷۱۸

۲۵۶      – آقای اکبر ریحانی زاده فرزند عبدالحسن کد نامزد ۱۷۱۹

۲۵۷      – آقای محمود رئیسیان مشهور به محمود رئیسى فرزند علی باز کد نامزد ۱۷۲۱

۲۵۸      – آقای محمدمهدی زارع فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۷۲۲

۲۵۹      – آقای حجت الله زارع زاده فرزند فرج الله کد نامزد ۱۷۲۴

۲۶۰      – آقای داود زراسوندمهری فرزند حسن کد نامزد ۱۷۲۵

۲۶۱      – آقای حمید زرگان فرزند یبیر کد نامزد ۱۷۲۶

۲۶۲      – آقای عباس زرگانی پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۷۲۷

۲۶۳      – آقای محمدرضا زرگران خوزانی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۷۲۸

۲۶۴      – خانم آذر زمان پور فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۷۴۱

۲۶۵      – خانم فاطمه زمان زاده فرزند شنبه کد نامزد ۱۷۴۲

۲۶۶      – آقای مهدی زمانی زاده فرزند داریوش کد نامزد ۱۷۴۴

۲۶۷      – آقای احمد زنگنه فرزند سیاوش کد نامزد ۱۷۴۵

۲۶۸      – خانم میترا زنگنه فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۴۶

۲۶۹      هوشنگ زنگنه فرزند عباس کد نامزد ۱۷۴۷

۲۷۰      کیامرث زنگنه بندانی مشهور به کیامرث بندانى فرزند حاجی کد نامزد ۱۷۴۸

۲۷۱      عباس زهیری فرزند لطیف کد نامزد ۱۷۴۹

۲۷۲      هادی زهیری فرزند خزعل کد نامزد ۱۷۵۱

۲۷۳      امیر زویدات فرزند غضبان کد نامزد ۱۷۵۲

۲۷۴      حمید زویداویان فرزند یوسف کد نامزد ۱۷۵۴

۲۷۵      حسین زیدوندی مشهور به حسین زیدونى فرزند علی کد نامزد ۱۷۵۵

۲۷۶      حسین سادات تلقری فرزند فضل اله کد نامزد ۱۷۵۶

۲۷۷      – خانم سمیه ساسان فرزند غلامعباس کد نامزد ۱۷۵۷

۲۷۸      – آقای علی ساعدی مشهور به عون ساعدی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۵۸

۲۷۹      – خانم امیره ساکی فرزند عباس کد نامزد ۱۷۵۹

۲۸۰      – آقای حسین ساکی فرزند جلیل کد نامزد ۱۷۶۲

۲۸۱      – آقای رضا ساکی فرزند حبیب کد نامزد ۱۷۶۴

۲۸۲      – آقای محمد سالاروند فرزند براتعلی کد نامزد ۱۷۶۵

۲۸۳      – آقای مهدی سالم مشهور به مهدی زرگانى فرزند عبدالمجید کد نامزد ۱۷۶۶

۲۸۴      – آقای آرمین سبزعلی زاده فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷۶۸

۲۸۵      – آقای فرید سبهانی فرزند رحمه کد نامزد ۱۷۷۱

۲۸۶      – آقای هدایت الله سپهری بروجنی فرزند فرج الله کد نامزد ۱۷۷۲

۲۸۷      – آقای احمد سراج فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۷۷۴

۲۸۸      – خانم لیلا سرخه نژاد فرزند علی کد نامزد ۱۷۷۵

۲۸۹      – آقای محمدرضا سرلک فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۷۸

۲۹۰      – آقای ابراهیم سعدونی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۹

۲۹۱      – آقای اسماعیل سعدونی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸۱

۲۹۲      – آقای بهادر سعدی ال کثیر فرزند حاجت کد نامزد ۱۷۸۲

۲۹۳      – آقای کریم سعیداوی فرزند لطیف کد نامزد ۱۷۸۴

۲۹۴      – آقای عادل سعیدی پور فرزند قبادعلی کد نامزد ۱۷۸۵

۲۹۵      بهزاد سلامات فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۷۸۶

۲۹۶      عباس سلحشور فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۷۸۸

۲۹۷      محمدرضا سلطانی منش فرزند مسعود کد نامزد ۱۷۹۱

۲۹۸      هادی سلمان پور فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۷۹۲

۲۹۹      بهمن سلیمانی بابادی فرزند غلام عباس کد نامزد ۱۷۹۴

۳۰۰      عبدالزهرا سنواتی فرزند خلف کد نامزد ۱۷۹۶

۳۰۱      احمد سواری مشهور به حمودسواری فرزند سعید کد نامزد ۱۷۹۷

۳۰۲      اسماعیل سواری فرزند خلف کد نامزد ۱۷۹۸

۳۰۳      – آقای امجد سواری فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۷۹۹

۳۰۴      – آقای توفیق سواری فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۸۱۱

۳۰۵      – آقای حسین سواری فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۱۲

۳۰۶      – آقای علی سواری فرزند محمد کد نامزد ۱۸۱۵

۳۰۷      – آقای علی سواری مشهور به سرهنگ سواری فرزند یوسف کد نامزد ۱۸۱۶

۳۰۸      – آقای علی سواری فرزند حنو کد نامزد ۱۸۱۷

۳۰۹      – آقای علی سواری فرزند نعیم کد نامزد ۱۸۱۸

۳۱۰      – آقای علی سواری فرزند عبدالساده کد نامزد ۱۸۱۹

۳۱۱      – آقای کاظم سواری فرزند لفته کد نامزد ۱۸۲۱

۳۱۲      – آقای کمال سواری فرزند عاشور کد نامزد ۱۸۲۲

۳۱۳      – آقای ناجی سواری فرزند عبدالساده کد نامزد ۱۸۲۴

۳۱۴      – آقای یاسین سواری فرزند یسر کد نامزد ۱۸۲۵

۳۱۵      – آقای عباس سواری خواه فرزند جاسم کد نامزد ۱۸۲۷

۳۱۶      – آقای محمدعلی سواعدی فرزند سعدی کد نامزد ۱۸۲۸

۳۱۷      – آقای علیرضا سویدی فرزند عبدالنبی کد نامزد ۱۸۲۹

۳۱۸      – آقای ایمان سیاتیری فرزند حسین کد نامزد ۱۸۴۱

۳۱۹      – خانم زینب سیاحی فرزند خشین کد نامزد ۱۸۴۴

۳۲۰      – آقای سعید سیاحی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۴۵

۳۲۱      عبداله سیاحی فرزند جبار کد نامزد ۱۸۴۶

۳۲۲      محمدعلی سیاحی مشهور به محمود سیاحى فرزند عبدالشیخ کد نامزد ۱۸۴۸

۳۲۳      شهرام سیاحی زاده فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۸۴۹

۳۲۴      روزبه سیدنژاد فرزند علی کد نامزد ۱۸۵۱

۳۲۵      عبدالوهاب سیلاوی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۸۵۲

۳۲۶      عیسی سیلاوی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۱۸۵۴

۳۲۷      مهدی سیلاوی فرزند منصور کد نامزد ۱۸۵۵

۳۲۸      خانم فاطمه شاغولی فرزند مسعود کد نامزد ۱۸۵۶

۳۲۹      – آقای غلامرضا شانه سازان فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۵۷

۳۳۰      – آقای امید شایان دوست فرزند عاشور کد نامزد ۱۸۵۸

۳۳۱      – آقای محمد شایسته فر فرزند صفر کد نامزد ۱۸۵۹

۳۳۲      – آقای اسمعیل شبرنگی مشهور به دشت بزرگ – قطب الدین فرزند جواد کد نامزد ۱۸۶۱

۳۳۳      – آقای امین شحیطاوی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶۵

۳۳۴      – آقای سیدسعید شرفاء فرزند سیدشلش کد نامزد ۱۸۶۶

۳۳۵      – آقای هادی شرفی مشهور به شریفى ، شرفه فرزند مختاظ کد نامزد ۱۸۶۷

۳۳۶      – آقای آرمان شریف ابراهیمی مشهور به بهروز شریف ابراهیمى فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۶۸

۳۳۷      – خانم پردیس شریف پور فرزند جعفرقلی کد نامزد ۱۸۶۹

۳۳۸      – آقای احمد شریفی فرزند تویج کد نامزد ۱۸۷۱

۳۳۹      – آقای احمد شریفی فرزند لعیبی کد نامزد ۱۸۷۲

۳۴۰      – آقای امید شریفی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۸۷۴

۳۴۱      – آقای امیررضا شریفی فرزند مجید کد نامزد ۱۸۷۵

۳۴۲      – آقای محمدعلی شریفی فرزند سلمان کد نامزد ۱۸۷۶

۳۴۳      – آقای مرتضی شریفی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۷۷

۳۴۴      – آقای مسعود شریفی فرزند مضفر کد نامزد ۱۸۷۸

۳۴۵      – آقای مهدی شریفی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۷۹

۳۴۶      – آقای علی رضا شش بلوکی مشهور به على رضا قشقایى فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۸۱

۳۴۷      آقای جعفر شعبان پورخزینه مشهور به جعفر سلامى فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۸۸۲

۳۴۸      آقای حسین شفیعی مشهور به حسین شفیعى فرزند محمد کد نامزد ۱۸۸۴

۳۴۹      خانم وسام شلتوکی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۸۵

۳۵۰      شهریار شهروئی فرزند کریم کد نامزد ۱۸۸۶

۳۵۱      حامد شهریاری فرزند محمد کد نامزد ۱۸۸۷

۳۵۲      مسعود شهریاری فرزند اله مراد کد نامزد ۱۸۸۹

۳۵۳      خانم نیره شهریسوند فرزند محسن کد نامزد ۱۸۹۱

۳۵۴      آقای سیدعلی شوکتیان مشهور به سیدعلى البوشوکه فرزند سیدمحسن کد نامزد ۱۸۹۲

۳۵۵      – آقای محمد شیرازی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۱۸۹۶

۳۵۶      – آقای اصغر شیرالی فرزند عباس کد نامزد ۱۸۹۷

۳۵۷      – آقای جهانبخش شیرمردی فرزند اسحق کد نامزد ۱۸۹۸

۳۵۸      – آقای سیدآرمان شیرمردی فرزند سیدغلامرضا کد نامزد ۱۸۹۹

۳۵۹      – خانم نرگس شیرمردی فرزند کلبعلی کد نامزد ۱۹۱۱

۳۶۰      – آقای رضا شیرمردی شاه قاسمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۹۱۲

۳۶۱      – خانم فریبا شیری فرزند اله یار کد نامزد ۱۹۱۴

۳۶۲      – آقای میلاد شیرین فرزند علم باز کد نامزد ۱۹۱۵

۳۶۳      – آقای ابراهیم شیشه بر فرزند پرویز کد نامزد ۱۹۱۶

۳۶۴      – آقای عادل شیشه گری فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱۷

۳۶۵      – آقای رمضان صادقی اصل فرزند موسی کد نامزد ۱۹۱۸

۳۶۶      – آقای محمود صادقی حسنوند فرزند معنا کد نامزد ۱۹۱۹

۳۶۷      – خانم زیبا صالح پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۲۱

۳۶۸      – آقای امید صالح خوباورصاد فرزند صفدر کد نامزد ۱۹۲۲

۳۶۹      – آقای عقیل صالح راد فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۹۲۴

۳۷۰      – آقای سیدابراهیم صالحی فرزند سیدرحیم کد نامزد ۱۹۲۵

۳۷۱      – آقای هاشم صالحی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۶

۳۷۲      – آقای ایمان صحت نیا فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۸

۳۷۳      خانم سمیرا صدری فرزند صباح کد نامزد ۱۹۲۹

۳۷۴      خانم ساره صفاریان فرزند سعید کد نامزد ۱۹۴۱

۳۷۵      آقای مجتبی صفاریان فرزند مصطفی کد نامزد ۱۹۴۲

۳۷۶      مسلم صفائی مقدم فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۹۴۴

۳۷۷      خانم فاطمه صفری باغ سرخی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۹۴۵

۳۷۸      آقای عبدالرضا صمصام سخیراوی فرزند حمزه کد نامزد ۱۹۴۷

۳۷۹      – آقای سیدحسن ضعفاءلنجی مشهور به سید حسن ضعفایى فرزند سیدمیرزا کد نامزد ۱۹۴۸

۳۸۰      – آقای سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان فرزند سیدحمداله کد نامزد ۱۹۵۱

۳۸۱      – آقای علی طاهری فرزند سبزعلی کد نامزد ۱۹۵۴

۳۸۲      – آقای احسان طاهری سرمور فرزند چنگیز کد نامزد ۱۹۵۵

۳۸۳      – آقای محمد طاهری طلاوری فرزند یارمحمد کد نامزد ۱۹۵۶

۳۸۴      – آقای علی طاهری منش فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۹۵۷

۳۸۵      – آقای سعید طائی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵۸

۳۸۶      – خانم مریم طائی مشهور به مریم طایى فرزند یعقوب کد نامزد ۱۹۵۹

۳۸۷      – آقای موسی طائی فرزند یعقوب کد نامزد ۱۹۶۱

۳۸۸      – آقای ولید طائی فرزند عبدالصمد کد نامزد ۱۹۶۲

۳۸۹      – آقای مجتبی طرفی فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۶۶

۳۹۰      – آقای جمال طرفی زویری فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۶۸

۳۹۱      – آقای رضا طهماسبی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۹۶۹

۳۹۲      – آقای عیسی طهماسی فرزند فیض اله کد نامزد ۱۹۷۱

۳۹۳      – خانم بهناز ظاهری عبده وند فرزند مجید کد نامزد ۱۹۷۲

۳۹۴      – آقای ذوالفقار ظاهری عبده وند فرزند عیسی کد نامزد ۱۹۷۴

۳۹۵      – آقای عبداله ظاهری عبده وند فرزند یداله کد نامزد ۱۹۷۵

۳۹۶      – آقای محمد عارف نیا فرزند جعفر کد نامزد ۱۹۷۷

۳۹۷      – آقای علی عالی پور فرزند اله داد کد نامزد ۱۹۷۸

۳۹۸      – آقای یاسر عالی پور فرزند مهرعلی کد نامزد ۱۹۷۹

۳۹۹      خانم سمیه عبودی فرزند سیدخضیر کد نامزد ۱۹۸۶

۴۰۰      آقای محمد عبودی زاده فرزند علیرضا کد نامزد ۱۹۸۷

۴۰۱      خانم سلوا عبیات فرزند منصور کد نامزد ۱۹۹۱

۴۰۲      فاضل عبیات فرزند عباس کد نامزد ۱۹۹۲

۴۰۳      جعفر عبیداوی فرزند صادق کد نامزد ۱۹۹۴

۴۰۴      حسین عبیداوی فرزند کریم کد نامزد ۱۹۹۵

۴۰۵      خانم ابتسام عبیدی نیسی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۹۶

۴۰۶      – آقای رحیم عڃرشاوی مشهور به رحیم عڃرش فرزند کاظم کد نامزد ۲۱۱۲

۴۰۷      – آقای عزیز عذاری فرزند علی کد نامزد ۲۱۱۴

۴۰۸      – آقای علی اکبر عروجن فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۱۱۵

۴۰۹      – آقای هادی عزیزی انور فرزند کریم کد نامزد ۲۱۱۶

۴۱۰      – آقای محسن عساکره فرزند خنجر کد نامزد ۲۱۱۷

۴۱۱      – آقای احمد عسکریان فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۱۱۸

۴۱۲      – خانم نورا عصاره فرزند مهدی کد نامزد ۲۱۱۹

۴۱۳      – آقای سیدعباس عطاریان فرزند سیدمطهر کد نامزد ۲۱۲۱

۴۱۴      – آقای پیمان عطائی کڃوئی فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۲۱۲۲

۴۱۵      – آقای میلاد عظیمی فرزند ادریس کد نامزد ۲۱۲۴

۴۱۶      – آقای بهرام علی بخشی فرزند علی داد کد نامزد ۲۱۲۵

۴۱۷      – آقای امید علی بیگی فرزند رمضان کد نامزد ۲۱۲۶

۴۱۸      – آقای رضا علیجانی فرزند اسحق کد نامزد ۲۱۲۷

۴۱۹      – آقای مهدی علیدادی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۲۸

۴۲۰      – آقای ایمان علیرضائی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۱۲۹

۴۲۱      – آقای فاضل عمیری فرزند حسن کد نامزد ۲۱۴۱

۴۲۲      – آقای مجید عنافجیان فرزند علی کد نامزد ۲۱۴۲

۴۲۳      – آقای محمد عنایتی راد فرزند فتح اله کد نامزد ۲۱۴۴

۴۲۴      – آقای صاحب عوده تبار فرزند فاخر کد نامزد ۲۱۴۵

۴۲۵      – خانم سهام عیدانی فرزند صالح کد نامزد ۲۱۴۶

۴۲۶      – آقای جمعه عیسی زاده مهدیه فرزند صالح کد نامزد ۲۱۴۷

۴۲۷      – خانم شهلا غریبی فرزند داراب کد نامزد ۲۱۴۸

۴۲۸      آقای قاسم غزلاوی فرزند ماضی کد نامزد ۲۱۵۱

۴۲۹      آقای محسن غلام مشاکی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۲۱۵۴

۴۳۰      آقای رحیم غلامی فرزند لفته کد نامزد ۲۱۵۵

۴۳۱      آقای میلاد غمگین فرزند خدامراد کد نامزد ۲۱۵۶

۴۳۲      – آقای سیدمحمد غنی فرزند سیداحمدعلی کد نامزد ۲۱۵۷

۴۳۳      – آقای حمید غوابش مشهور به بدر غوابش فرزند محمد کد نامزد ۲۱۵۸

۴۳۴      – آقای علیمحمد غیبی فرزند محمدسلطان کد نامزد ۲۱۵۹

۴۳۵      – آقای سیدجواد فاضلی فرزند سیدخمیس کد نامزد ۲۱۶۱

۴۳۶      – آقای سیدحسن فاضلی فرزند سیدخلیل کد نامزد ۲۱۶۲

۴۳۷      – آقای سیدفیصل فاضلی فرزند سیدخلف کد نامزد ۲۱۶۴

۴۳۸      – آقای سیدقادر فاضلی فرزند سیدیابر کد نامزد ۲۱۶۵

۴۳۹      – آقای سیدقاسم فاضلی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۱۶۶

۴۴۰      – آقای سیدلطیف فاضلی فرزند سیدهادی کد نامزد ۲۱۶۷

۴۴۱      – آقای عباس فاضلی فرزند حسن کد نامزد ۲۱۶۸

۴۴۲      – آقای سیدمحمد فاضلی مجرد مشهور به سادات جعاوله فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۱۶۹

۴۴۳      – آقای حسین فتاحی فرزند سلمان کد نامزد ۲۱۷۱

۴۴۴      – آقای سپهر فتاحی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۱۷۲

۴۴۵      – آقای علیرضا فخر فرزند محمدمهدی کد نامزد ۲۱۷۴

۴۴۶      – آقای فرهاد فرامین فرزند فرامرز کد نامزد ۲۱۷۵

۴۴۷      – آقای نعمت اله فرزام نیا فرزند ماشاءاله کد نامزد ۲۱۷۶

۴۴۸      – آقای امین الله فرهادی فرزند احمد کد نامزد ۲۱۷۷

۴۴۹      – آقای میثم فرهادی کاهکش فرزند علی جمعه کد نامزد ۲۱۷۸

۴۵۰      آقای مهدی فریدونی پالنگان فرزند محمد کد نامزد ۲۱۸۲

۴۵۱      خانم ایمان فضلی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۸۴

۴۵۲      آقای عیدی فعال فرزند حسن کد نامزد ۲۱۸۵

۴۵۳      علی فلیوش مشهور به على سودانى فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۱۸۶

۴۵۴      علیرضا قاسم پور فرزند عبدالنبی کد نامزد ۲۱۸۸

۴۵۵      داود قاسمی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۸۹

۴۵۶      محمد قاسمی فرزند قاسم کد نامزد ۲۱۹۱

۴۵۷      خانم لیلا قانع آزاد فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۹۲

۴۵۸      – آقای مهدی قائدی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۹۴

۴۵۹      – آقای نوید قائدی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۱۹۵

۴۶۰      – آقای مصطفی قربانی فرزند غلام کد نامزد ۲۱۹۶

۴۶۱      – خانم یگانه قشقائی فرزند یوسف کد نامزد ۲۱۹۸

۴۶۲      – آقای حیدر قطب الدین مشهور به حیدر دشت بزرگ فرزند عبداله کد نامزد ۲۱۹۹

۴۶۳      – آقای منوچهر قلندر فرزند علی نظر کد نامزد ۲۲۱۴

۴۶۴      – آقای محسن قلندرنژاد فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۲۱۵

۴۶۵      – خانم زهرا قنبری فرزند رضا کد نامزد ۲۲۱۶

۴۶۶      – آقای مسلم قنبری عدیوی فرزند مرداس کد نامزد ۲۲۱۷

۴۶۷      – آقای داود قندعلی فرزند تیمور کد نامزد ۲۲۱۸

۴۶۸      – آقای محمدرضا قیصریان فرزند کریم کد نامزد ۲۲۴۱

۴۶۹      – آقای فرشاد کاشانی فرزند علی کد نامزد ۲۲۴۲

۴۷۰      – آقای رضا کاظمی فرزند بهرام کد نامزد ۲۲۴۵

۴۷۱      – آقای علی کاکاوند فرزند محمد کد نامزد ۲۲۴۶

۴۷۲      – خانم مرضیه کاملان فرزند محسن کد نامزد ۲۲۴۷

۴۷۳      – خانم هما کاه کش فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۲۴۸

۴۷۴      – خانم آزیتا کاه کش حاتمی فرزند حسین کد نامزد ۲۲۴۹

۴۷۵      – آقای بهروز کایدخورده فرزند علی کد نامزد ۲۲۵۱

۴۷۶      حکیم کرامتی پور فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۲۵۲

۴۷۷      علی رضا کربلائی پور فرزند عوض کد نامزد ۲۲۵۶

۴۷۸      شهرام کردانی فرزند سعد کد نامزد ۲۲۵۷

۴۷۹      احمدرضا کردزنگنه فرزند موسی کد نامزد ۲۲۵۸

۴۸۰      خانم مرضیه کردزنگنه فرزند مرتضی کد نامزد ۲۲۵۹

۴۸۱      آقای مصطفی کردزنگنه فرزند مرتضی کد نامزد ۲۲۶۱

۴۸۲      آقای محمد کروشاوی مشهور به کروشاتى – کروشات فرزند خلف کد نامزد ۲۲۶۲

۴۸۳      آقای بیژن کریمی فرزند داراب کد نامزد ۲۲۶۴

۴۸۴      – خانم سارا کریمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۲۶۵

۴۸۵      – آقای عبداله کریمی فرزند احمد کد نامزد ۲۲۶۷

۴۸۶      – آقای نوید کریمیان فرزند حسن کد نامزد ۲۲۶۸

۴۸۷      – آقای هادی کریمی سیاح فرزند سبزعلی کد نامزد ۲۲۶۹

۴۸۸      – آقای جواد کریمی ورناصری فرزند علی قباد کد نامزد ۲۲۷۱

۴۸۹      – آقای امیر کشور فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۲۷۲

۴۹۰      – آقای رحیم کعب عمیر مشهور به رحیم کعبى فرزند جاسم کد نامزد ۲۲۷۴

۴۹۱      – خانم وحیده کعب عمیر فرزند علی کد نامزد ۲۲۷۵

۴۹۲      – آقای عبدالواحد کعبی فرزند محمد کد نامزد ۲۲۷۶

۴۹۳      – آقای مسلم کلانتری فرزند نبی اله کد نامزد ۲۲۷۸

۴۹۴      – آقای امیرکمال کمائی فرزند علی کد نامزد ۲۲۷۹

۴۹۵      – آقای علم شیر کهزادوند فرزند علی باز کد نامزد ۲۲۸۱

۴۹۶      – آقای اسماعیل کوچک اندام فرزند عبدالحمید کد نامزد ۲۲۸۲

۴۹۷      – آقای فرشاد کیان پور فرزند ماندنی کد نامزد ۲۲۸۴

۴۹۸      – آقای علی رضا گل فرزند جمعه کد نامزد ۲۲۸۵

۴۹۹      – خانم معصومه گل داری فرزند علی بخش کد نامزد ۲۲۸۶

۵۰۰      – آقای بهرام گلناریان فرزند سیف اله کد نامزد ۲۲۸۷

۵۰۱      – آقای محمد گوبالی زاده فرزند قاسم کد نامزد ۲۲۸۹

۵۰۲      آقای حمیدرضا گودرزی فرزند خدامراد کد نامزد ۲۲۹۱

۵۰۳      خانم اعظم گوهردوست فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۲۹۲

۵۰۴      خانم اسماء لجمارک فرزند محمد کد نامزد ۲۲۹۴

۵۰۵      خانم جواهر لطیفی فرزند مطیر کد نامزد ۲۲۹۶

۵۰۶      محمد لفیتی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۲۲۹۷

۵۰۷      ایمان لورابی مشهور به ایمان لهرابى فرزند غلامعباس کد نامزد ۲۲۹۸

۵۰۸      صالح لویمی فرزند حمید کد نامزد ۲۴۱۱

۵۰۹      مسعود لویمی فرزند احمد کد نامزد ۲۴۱۵

۵۱۰      – آقای مهدی لویمی فرزند عبدالحسن کد نامزد ۲۴۱۶

۵۱۱      – آقای محمد مال گرد فرزند عبدالعظیم کد نامزد ۲۴۱۷

۵۱۲      – آقای مهدی مال میری فرزند جواد کد نامزد ۲۴۱۸

۵۱۳      – آقای جلال مجدم فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۲۴۲۱

۵۱۴      – آقای علی مجدم فرزند رضا کد نامزد ۲۴۲۴

۵۱۵      – آقای محمد محب فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۴۲۵

۵۱۶      – آقای محمد محسین پورشریف فرزند کاظم کد نامزد ۲۴۲۶

۵۱۷      – آقای توفیق محسینی فرزند شلش کد نامزد ۲۴۲۷

۵۱۸      – آقای علی اکبر محقق مشهور به ندارم فرزند محمدهادی کد نامزد ۲۴۲۸

۵۱۹      – آقای منصور محمدحسینی فرزند علی ضامن کد نامزد ۲۴۲۹

۵۲۰      – خانم ارغوان محمدحسینی حاجی ور فرزند کورش کد نامزد ۲۴۴۱

۵۲۱      – آقای روح اله محمدیان فرزند محمد کد نامزد ۲۴۴۲

۵۲۲      – آقای شهرام محمدیان فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۴۴۵

۵۲۳      – آقای صالح محمدیان مشهور به سمیر محمدیان فرزند عبدالمهدی کد نامزد ۲۴۴۶

۵۲۴      – آقای علی محمدی رجا فرزند بویراحمد کد نامزد ۲۴۴۸

۵۲۵      – آقای سیاوش محمودی فرزند علی داد کد نامزد ۲۴۴۹

۵۲۶      – خانم معصومه محمودی فرزند فرهاد کد نامزد ۲۴۵۲

۵۲۷      – خانم همیرا محمودی قلعه تکی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۵۴

۵۲۸      مجتبی مختاری چهاربری فرزند حسین کد نامزد ۲۴۵۵

۵۲۹      سیدحسین مدیح فرزند سیدانور کد نامزد ۲۴۵۶

۵۳۰      آرمان مرادی فرزند خدامنده کد نامزد ۲۴۵۷

۵۳۱      اسماعیل مرادی فرزند کیامرز کد نامزد ۲۴۵۸

۵۳۲      رحیم مرادی فرزند نصیر کد نامزد ۲۴۵۹

۵۳۳      مهران مرادی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۶۱

۵۳۴      احمد مرتضایی فر فرزند عزیز کد نامزد ۲۴۶۲

۵۳۵      سیدعلی مرعشی فرزند حسین خسرو کد نامزد ۲۴۶۴

۵۳۶      – آقای عبدالزهرا مرعی مشهور به رستم مرعى فرزند طبشر کد نامزد ۲۴۶۵

۵۳۷      – آقای صباح مزبان پور فرزند جبار کد نامزد ۲۴۶۷

۵۳۸      – آقای عبداله مسیحی فرزند علی محمد کد نامزد ۲۴۶۸

۵۳۹      – آقای بهروز مشعشعیان اصل فرزند محمد کد نامزد ۲۴۶۹

۵۴۰      – آقای عبدالحسین مطیری فرزند قاسم کد نامزد ۲۴۷۱

۵۴۱      – آقای محمدمهدی مطیعی مشهور به احسان مطیعى فرزند محمدجواد کد نامزد ۲۴۷۲

۵۴۲      – آقای حمید مظفری فرزند علی کد نامزد ۲۴۷۴

۵۴۳      – خانم آرزو معظم فرزند شمس اله کد نامزد ۲۴۷۵

۵۴۴      – آقای مصطفی معلی مشهور به سید مصطفى معلى فرزند علی کد نامزد ۲۴۷۶

۵۴۵      – آقای دانیال معنائی فرزند سلطان محمد کد نامزد ۲۴۷۷

۵۴۶      – خانم الهام مقدم فرزند عبدالحسن کد نامزد ۲۴۷۸

۵۴۷      – خانم مهناز مکفی فرزند مرتضی کد نامزد ۲۴۷۹

۵۴۸      – آقای مهرداد مکوندی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۸۲

۵۴۹      – آقای حبیب الله ملائی فرزند امان اله کد نامزد ۲۴۸۴

۵۵۰      – آقای محمدحسین ملائی زمانی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۲۴۸۵

۵۵۱      – آقای میلاد ملحانی فرزند حسن کد نامزد ۲۴۸۶

۵۵۲      – آقای ناصر ملک آسا فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴۸۷

۵۵۳      – آقای بهنام ممبنی فرزند اسداله کد نامزد ۲۴۸۸

۵۵۴      محمد ممبنی فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۴۸۹

۵۵۵      بیژن ممبینی فرزند نوروز کد نامزد ۲۴۹۱

۵۵۶      روح اله ممبینی فرزند مندنی کد نامزد ۲۴۹۲

۵۵۷      محمد ممبینی مشهور به جان محمد ممبینى فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۴۹۴۵۵۸  محمود ممبینی فرزند عباس کد نامزد ۲۴۹۶

۵۵۹      فرزاد منجزی ایستادگی فرزند علی محمد کد نامزد ۲۴۹۷

۵۶۰      رضا منجزی زاده مشهور به رضا نامداری فرزند یوسف کد نامزد ۲۴۹۸

۵۶۱      عبداله منصوری فرزند مهدی کد نامزد ۲۴۹۹

۵۶۲      – خانم معصومه منصوری فرزند چراغعلی کد نامزد ۲۵۱۱

۵۶۳      – آقای سیدناصر مهداوی فرزند سیدجحیل کد نامزد ۲۵۱۲

۵۶۴      – آقای احمد مهدی پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۱۴

۵۶۵      – خانم معصومه مهدی پور فرزند کلبعلی کد نامزد ۲۵۱۵

۵۶۶      – آقای مهرشاد مهردادیان فرزند مجید کد نامزد ۲۵۱۶

۵۶۷      – آقای زاهد مهمدی کرتلائی فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۵۱۷

۵۶۸      – آقای علیرضا موچگانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۵۱۸

۵۶۹      – آقای سجاد موسوی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۱۹

۵۷۰      – آقای سیدابوالحسن موسوی فرزند سیدشکرخدا کد نامزد ۲۵۲۱

۵۷۱      – آقای سیداحمد موسوی مشهور به سید احمد یاسری فرزند سیدطعمه کد نامزد ۲۵۲۲

۵۷۲      – آقای سیداحمد موسوی فرزند سیدقیصر کد نامزد ۲۵۲۴

۵۷۳      – آقای سیدجاسم موسوی فرزند سیدحمید کد نامزد ۲۵۲۵

۵۷۴      – آقای سیدسجاد موسوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۵۲۶

۵۷۵      – آقای سیدعزت اله موسوی فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۲۵۲۸

۵۷۶      – آقای سیدلفته موسوی فرزند سیدسعد کد نامزد ۲۵۲۹

۵۷۷      – آقای سیدمحمدجواد موسوی فرزند سیدمحمدکاظم کد نامزد ۲۵۴۲

۵۷۸      – آقای سیدمسلم موسوی فرزند سیدعزت الله کد نامزد ۲۵۴۴

۵۷۹      – آقای سیدمصطفی موسوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۵۴۵

۵۸۰      سیدمهدی موسوی فرزند سیدحمد کد نامزد ۲۵۴۶

۵۸۱      سیدمهدی موسوی فرزند سیدزغیر کد نامزد ۲۵۴۷

۵۸۲      سیدهلال موسوی فرزند لعیبی کد نامزد ۲۵۴۸

۵۸۳      سیدیاسر موسوی فرزند سیددعیسان کد نامزد ۲۵۴۹

۵۸۴      سیدیوسف موسوی مشهور به سیدعادل موسوی فرزند سیدگطافه کد نامزد ۲۵۵۱

۵۸۵      خانم سیده لیلا موسویان فرزند سیدسیف اله کد نامزد ۲۵۵۶

۵۸۶      آقای سیدبهروز موسوی بهبید فرزند سیدصادق کد نامزد ۲۵۵۷

۵۸۷      آقای سیدمحسن موسوی زاده فرزند سیدعلی کد نامزد ۲۵۵۹

۵۸۸      – آقای سیدشبر موسوی نژاد فرزند سیدقاسم کد نامزد ۲۵۶۱

۵۸۹      – آقای محسن موگهی فرزند محمود کد نامزد ۲۵۶۴

۵۹۰      – آقای سیدامیر مولائی فرزند سیدجابر کد نامزد ۲۵۶۶

۵۹۱      – آقای مهران مولائی فرزند روشن علی کد نامزد ۲۵۶۸

۵۹۲      – خانم فرشته میرآب زاده فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵۶۹

۵۹۳      – آقای ابوذر مینائی فرزند حمید کد نامزد ۲۵۷۱

۵۹۴      – آقای میثم نادری فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۵۷۴

۵۹۵      – خانم طوبی نامداری فرزند محمد کد نامزد ۲۵۷۵

۵۹۶      – آقای رئوف نبهانی مشهور به رئوف کعبى فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۲۵۷۷

۵۹۷      – آقای حسین نبی زاده فرزند سعید کد نامزد ۲۵۷۹

۵۹۸      – آقای محمد نجاتی فرزند نعمت کد نامزد ۲۵۸۱

۵۹۹      – آقای رضا نجارپور فرزند حمید کد نامزد ۲۵۸۲

۶۰۰      – آقای محسن نجفی فرزند فرشید کد نامزد ۲۵۸۵

۶۰۱      – آقای محمدرفیع نجفی فرزند مندنی کد نامزد ۲۵۸۶

۶۰۲      – آقای علی نصیری فرزند اکبر کد نامزد ۲۵۸۹

۶۰۳      – آقای جانعلی نظرپورکلائی مشهور به کوروش نظرپور کلائى فرزند صفقلی کد نامزد ۲۵۹۲

۶۰۴      – آقای شهرام نظری فرزند علی کد نامزد ۲۵۹۴

۶۰۵      – آقای عیسی نعامی فرزند ناصر کد نامزد ۲۵۹۵

۶۰۶      آقای حمید نواصر فرزند وحید کد نامزد ۲۵۹۶

۶۰۷      آقای محمد نوذریان فرزند منصور کد نامزد ۲۵۹۸

۶۰۸      خانم معصومه نورانی فرزند الله داد کد نامزد ۲۵۹۹

۶۰۹      بهنام نوروزپور فرزند ایرج کد نامزد ۲۶۱۱

۶۱۰      حسین نوری نوروزی فرزند جانعلی کد نامزد ۲۶۱۴

۶۱۱      خانم خیریه نیسی فرزند شاکر کد نامزد ۲۶۱۵

۶۱۲      آقای علی نیسی مشهور به على عبدالجلیل فرزند عبدالجلیل کد نامزد ۲۶۱۶

۶۱۳      آقای محمدامین نیسی فرزند عباس کد نامزد ۲۶۱۷

۶۱۴      – آقای نادر نیسی فرزند قاسم کد نامزد ۲۶۱۸

۶۱۵      – آقای حسن نیکخو فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۶۱۹

۶۱۶      – آقای عبداله نیک سیرت فرزند زاهد کد نامزد ۲۶۲۱

۶۱۷      – آقای علی مدد هاشم پور فرزند علیرضا کد نامزد ۲۶۲۲

۶۱۸      – آقای سیدعباس هاشمی فرزند سیدکریم کد نامزد ۲۶۲۴

۶۱۹      – آقای سیدمحسن هاشمی فرزند سیدعزیز کد نامزد ۲۶۲۵

۶۲۰      – آقای سیدشبیب هاشمی زاده مشهور به سید نعیم هاشمى زاده فرزند علی کد نامزد ۲۶۲۷

۶۲۱      – آقای عبداله هلیڃی فرزند علی کد نامزد ۲۶۲۹

۶۲۲      – آقای امین هیالی فرزند جنگی کد نامزد ۲۶۴۱

۶۲۳      – آقای رسول ویسی نژاد فرزند تجلی کد نامزد ۲۶۴۲

۶۲۴      – آقای سیدمهدی یرافی فرزند سیدهاشم کد نامزد ۲۶۴۵

۶۲۵      – آقای محمدصادق یزدانی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۶۴۶

۶۲۶      – آقای محمودرضا یوسفی فرزند عوض کد نامزد ۲۶۴۷

۶۲۷      – آقای مظفر یوسفی فرزند علی حسین کد نامزد ۲۶۴۸

۶۲۸      – آقای سیدقنبر یوسفیانی فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۶۴۹

 

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۳ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۳ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری اهواز در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور ازتاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشند

.

 

به گزارش خوزتاب خبر ؛  انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری ۲۸ خرداد در سراسر کشور، در ۸۸ شهر و ۲ هزار و ۳۶۲ روستای خوزستان برگزار می‌شود که نسبت به دوره پنجم این انتخابات، ۱۱ شهر و ۳۱۱ روستا به تعداد شهر‌ها و روستا‌هایی که محل برگزاری انتخابات است، اضافه شده است.

۷۶۷ نفر در ششمین دوره انتخابات شورای شهر در ۲ حوزه شهری اهواز و الهایی در این شهرستان ثبت نام کردند که ۷۴۵ نفر برای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز و ۲۲ نفر برای انتخابات شورای شهر الهایی بوده است. از میان این داوطلبان، ۸۶ درصد مرد و ۱۴ درصد زن هستند.

از ۱۱۱ نفر داوطلب شورای اسلامی شهر اهواز که صلاحیت آن‌ها توسط هیات‌های اجرایی و نظارت رد شده و به هیات نظارت مرکزی اعتراض کرده بودند، فقط ۱۷ نفر مورد تایید قرار گرفت.

همچنین هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، ۲۰ نفر از داوطلبان را که قبلا در هیات اجرایی شهرستان و هیات‌های نظارت شهرستان و استان، تایید صلاحیت شده بودند، رد کرده است.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اهواز

خبر مهم

آرشیو