خوزتاب؛ بیمارستان گلستان اهواز یکی از مهمترین مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کشور است که با شروع فعالیت دکتر میثم معزی به عنوان ریاست این مرکز، در طول شش ماه اخیر چندین پروژه مهم درمانی ملی و استانی در دو فاز سه ماهه به بهره‌برداری رسیده است. اهمیت این پروژه‌ها هنگامی روشن‌تر می‌شود که بدانیم این مرکز در سال ۹۷، پذیرای بیش از ۵۰۰ هزار بیمار صرفاً در بخش اورژانس بوده است که این رقم، بیانگر حجم عظیم مراجعان بیمارستان گلستان اهواز و اهمیت این مرکز در ارائه خدمات درمانی به طیف قابل ملاحظه‌ای از مردم در جنوب و جنوب‌غرب کشور است.