نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس گفت: طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی پس از جلسات و نشست‌های مستمر در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: محوریت طرح ساماندهی کارکنان دولت این است که بعد از تصویب آن در صحن و تأیید شورای نگهبان، شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی حذف شده و حق هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت و از چرخه نظام اداری و استخدامی کشور حذف خواهند شد.

کعب عمیر ادامه داد: امیدواریم طرح ساماندهی کارکنان دولت «حذف پیمانکار تأمین نیروی انسانی» هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بر اساس این طرح نیروهای شرکتی و عناوین مشابه با لحاظ شرایطی مشخص در قالب قرارداد کار معین ساماندهی خواهند شد.