کد خبر : 13931
تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 بهمن 1398 - 22:30

اسامی نهایی و کد ۹۳ نامزد حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

در اجراي ماده ۳۶ آيين نامه اجرايی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذيل آن، و نیز بعد از انصراف ۱۸ داوطلب ، اسامی نهایی و کد ۹۳ نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون برای رقابت در روز جمعه، دوم اسفند ۹۸ به

در اجراي ماده ۳۶ آيين نامه اجرايی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذيل آن، و نیز بعد از انصراف ۱۸ داوطلب ، اسامی نهایی و کد ۹۳ نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون برای رقابت در روز جمعه، دوم اسفند ۹۸ به شرح ذیل منتشر می شود.
۱-خانم معصومه ابراهیمی فرزند علی رضا کد نامزد ۱۲۶
۲-آقای عنایت اله اسفندیاری نژاد فرزند محمد مشهور به مهندس اسفندیاری، یونس اسفندیاری، عنایت اسفندیاری کد نامزد ۱۴۸
۳-آقای عبداله الهائی فرزند رحیم مشهور به بدوی کد نامزد ۱۶۱
۴-آقای هوشنگ امیرخانی دهکردی فرزند محمدمراد مشهور به مهندس امیرخانی کد نامزد ۱۵۷
۵- آقای علی اهوازی خلف زاده فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶۲
۶-آقای غلامرضا بابادی فرزند دوست علی کد نامزد ۱۶۵
۷-آقای قدیر براتی فرزند مرتضی مشهور به غدیر/قدیر/غدیر براتی کد نامزد ۱۷۵
۸-آقای محسن براتیان فرزند محمدرحیم مشهور به محسن براتی کد نامزد ۱۷۶
۹-خانم خیریه بروایه فرزند عبد کد نامزد ۱۷۸
۱۰-آقای داریوش بهپور فرزند ابراهیم مشهور به بهپور کد نامزد ۱۸۷
۱۱-آقای رضا بهمنش فرزند داراب مشهور به دکتر راکی کد نامزد ۱۸۹
۱۲-آقای سلطانعلی بهمنی فرزند محمد زکی کد نامزد ۱۹۱
۱۳-آقای عباس بیژن پور فرزند مهدی کد نامزد ۱۹۵
۱۴-آقای سعید جعفری فرزند حبیب اله کد نامزد ۲۱۶
۱۵-آقای حمید جنت مکان فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۹
۱۶-آقای شبیب جویجری فرزند ملا حمید مشهور به جادری – جویدری-بیت جویدر- دکتر جویجری- دکتر شبیب کد نامزد ۲۴۲
۱۷-خانم نرگس چرخ آبی فرزند محمد حسین کد نامزد ۲۴۵
۱۸-آقای جمال چولان زاده فرزند ماهور مشهور به جمال جولان زاده کد نامزد ۲۴۹
۱۹-آقای خالد چهارلنگ فرزند جمال کد نامزد ۲۴۸
۲۰-آقای مصطفی حامدنژاد فرزند زیبق کد نامزد ۲۵۲
۲۱-آقای عبدالعلی حدادیان نژادیوسفی فرزند محمد مشهور به علی حداد کد نامزد ۲۵۶
۲۲-آقای منصور حزباوی فرزند یبر مشهور به ناصر حزباوی کد نامزد ۲۵۸
۲۳-آقای سیدامیرمحمد حسین زاده فرزند سید قدرت الله کد نامزد ۲۶۱
۲۴-آقای سیدکریم حسینی فرزند سید جابر مشهور به دکتر حسینی دکترسیدکریم سیدکریم موسوی سیدکریم کد نامزد ۲۶۴
۲۵-خانم مژگان حسینی فرزند اصغر مشهور به حسینی مژگان کد نامزد ۲۶۵
۲۶-آقای سیداحمد حسینی فر فرزند سیدمطلب مشهور به سید حسینی کد نامزد ۲۶۸
۲۷-آقای محمد حقی نیا فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۷۲
۲۸-آقای جواد حیادر فرزند عبرالکریم مشهور به دکتر حیادر کد نامزد ۲۷۶
۲۹-آقای روح الله خادمی فرزند حبیب الله کد نامزد ۲۷۹
۳۰-آقای جاسم خلیف زاده فرزند محمد مشهور به وهبی و عبادی کد نامزد ۲۸۶
۳۱-آقای عدنان خنجری فرزند غانم کد نامزد ۲۸۴
۳۲-آقای کاظم دشت بزرگی فرزند حمید کد نامزد ۲۹۲
۳۳-آقای جلال الدین دهقان فرزند قدرت کد نامزد ۲۹۵
۳۴-آقای غلامعلی رضائی فرزند درویش کد نامزد ۴۱۶
۳۵-آقای رستم رضائی میرقاید فرزند علی کد نامزد ۴۱۷
۳۶-آقای امیرحسین زندی دره غریبی فرزند محمدحسین کد نامزد ۴۲۱
۳۷-آقای کیوان ساعدی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۴۵۲
۳۸-آقای احمد سراج فرزند محمدجواد کد نامزد ۴۵۷
۳۹-آقای قربانعلی سعادت نیا فرزند محمد علی مشهور به شیخ سعادت کد نامزد ۴۶۲
۴۰-آقای سامی سعدی فرزند عباس مشهور به دکتر سعدی کد نامزد ۴۶۴
۴۱-آقای جبار سعیداوی فرزند کاظم مشهور به عبدالجبار سبهانی طرفی کد نامزد ۴۶۵
۴۲-آقای حسن سلیمانی فرزند رسن مشهور به بنی تمیم-تمیمی – التمیمی کد نامزد ۴۸۶
۴۳-آقای ناصر سودانی فرزند علی مشهور به دکتر سودانی کد نامزد ۴۷۶
۴۴-آقای رضا سیاحی فرزند مریدو کد نامزد ۴۸۱
۴۵-آقای محمدامین سیاحی فرزند عبدالعزیز کد نامزد ۴۸۲
۴۶-آقای علی سیدی فرزند مالک کد نامزد ۴۸۵
۴۷-آقای رسول شابثی فرزند مهدی کد نامزد ۴۸۷
۴۸-آقای یاور شاه ولی کوه شوری فرزند سنجر مشهور به دکتر شهولی کد نامزد ۴۹۱
۴۹-آقای محمد شهیدزاده فرزند عیسی کد نامزد ۵۱۲
۵۰-آقای حسین شیخ زاده تکابی فرزند امید علی کد نامزد ۵۱۴
۵۱-آقای سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان فرزند سیدحمداله کد نامزد ۵۲۷
۵۲-آقای سیدتاج الدین طباطبائی فرزند سید مظلوم کد نامزد ۵۴۱
۵۳-آقای سیدسجاد طباطبائی فرزند سید جعفر مشهور به طباطبائی کد نامزد ۵۴۲
۵۴-آقای مسعود عالمی نیسی فرزند جاسم کد نامزد ۵۶۱
۵۵-آقای مجید عباس زاده فرزند حمید مشهور به مجید کد نامزد ۵۶۴
۵۶-آقای علی عرب زاده فرزند ناصر کد نامزد ۵۶۹
۵۷-آقای رامی علاسوند مقدم فرزند امیرخون مشهور به رامین الاسوند کد نامزد ۵۴۸
۵۸-آقای محمدجواد غبیشاوی فرزند عزیز کد نامزد ۵۸۴
۵۹-آقای عبدالجلیل فردوس پناه فرزند عبدالحسین مشهور به جلیل منصوری، جلیل مزرعه کد نامزد ۵۹۵
۶۰-آقای محمود فلاح نیا فرزند عوید کد نامزد ۵۸۷
۶۱-آقای سیدرضا فلاحی مقدم فرزند سیدمحمد کد نامزد ۵۸۹
۶۲-آقای مسعود قاطع فرزند خلاف مشهور به یابر، گاطع، گاطعی، قاطعی کد نامزد ۵۹۷
۶۳-آقای عبدالامیر قمری فرزند باقر کد نامزد ۶۱۵
۶۴-آقای حسن کریم نیا فرزند حسین مشهور به کریمی نیا – کریمیان – طرفی شرهانی کد نامزد ۶۲۴
۶۵-آقای عبدالحسین کلانتری پور فرزند علی مشهور به سعید کلانتر، سعید کلانتری پور، سید مجلسی کد نامزد ۶۱۹
۶۶-آقای رضا کلاه کج فرزند علی اصغر کد نامزد ۶۲۱
۶۷-آقای رضا لطفی نژاد فرزند پنجعلی کد نامزد ۵۴۵
۶۸-آقای بهمن لطیفی فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۴۶
۶۹-آقای عبدالکریم لویمی فرزند محتوک کد نامزد ۷۶۲
۷۰-آقای محمد مال گرد فرزند عبد العظیم کد نامزد ۶۲۹
۷۱-آقای علی اکبر محقق فرزند محمدهادی کد نامزد ۶۴۵
۷۲-آقای ایمان محمدی فرزند علی مشهور به بهوندی کد نامزد ۶۴۶
۷۳-آقای رشید محمدی فرزند احمدرضا مشهور به شیخ رشید، محمد رشید، رشیدی کد نامزد ۶۴۷
۷۴-آقای احمد مختاربند فرزند محمد کد نامزد ۶۵۱
۷۵-آقای محمد مدرسی نیکو فرزند شکراله مشهور به دکتر مدرسی کد نامزد ۶۵۲
۷۶-آقای سیدهاشم مروج فرزند سیدمحمدجواد کد نامزد ۶۵۸
۷۷-آقای علی اکبر مشهدی زاده فرزند رجب علی کد نامزد ۶۷۲
۷۸-آقای جعفر مطیعی فرزند حمید کد نامزد ۶۷۴
۷۹-آقای محسن معینی کربکندی فرزند میرزا محمد کد نامزد ۶۷۵
۸۰-آقای محمد ممبینی فرزند عبدلکریم مشهور به جانمحمد کد نامزد ۶۸۵
۸۱-آقای آروین منجزی فرزند محمد کد نامزد ۶۸۷
۸۲-آقای سیدناصر مهداوی فرزند سیدجحیل مشهور به سیدناصر سید جحیل کد نامزد ۶۹۲
۸۳-آقای احمد مهدی پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۹۴
۸۴-آقای سیدرضا میرزاده فرزند عبدالمحمد مشهور به سردار میرزاده کد نامزد ۷۱۹
۸۵-آقای محمد مینائی فر فرزند علی اکبر کد نامزد ۷۲۴
۸۶-آقای جمشید نقاش دزفولی فرزند عبد المحمد کد نامزد ۷۴۲
۸۷-آقای حمید نواصر فرزند وحید مشهور به میاحی کد نامزد ۷۴۵
۸۸-آقای مجید نواصر فرزند خلیف کد نامزد ۷۴۶
۸۹-آقای سیدمطلب هاشمی فرزند سید علی کد نامزد ۷۵۶
۹۰-آقای اکبر یاوری فرزند چاسب مشهور به علی یاوری- علی زهیری – علی اکبر یاوری – دکتر یاوری کد نامزد ۷۶۸
۹۱-آقای عبدالجبار یکتا فرزند کاظم مشهور به یکتا سواری، سواری یکتا کد نامزد ۷۶۹
۹۲-آقای مجتبی یوسفی فرزند محمد حسین مشهور به یوسفی کد نامزد ۷۸۱
۹۳-آقای همایون یوسفی فرزند لطفه مشهور به دکتر همایون، دکتر یوسفی، همایون، یوسفی کد نامزد ۷۸۲

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اهواز

خبر مهم

آرشیو