شریعتیاستاندارخوزستان استاندارخوزستان بر تامین منابع مالی مورد نیاز از منابعی غیر از نفت تاکید کرد

استاندارخوزستان بر تامین منابع مالی مورد نیاز از منابعی غیر از نفت تاکید کرد

استاندار خوزستان گفت: ما باید در حوزه های مختلف، ظرفیت های لازم را برای تولید ثروت و تامین منابع مورد نیاز کشور از راه هایی غیراز نفت ایجاد کنیم. به گزارش پایگاه خبری خوزتاب، غلامرضا شریعتی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان اظهار کرد: امسال به نام سال رونق تولید نامگذاری شده و در راستای