2163 عرضه شکر با قیمت هرکیلو گرم 34هزار ریال در بازار خوزستان آغاز شد

عرضه شکر با قیمت هرکیلو گرم ۳۴هزار ریال در بازار خوزستان آغاز شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت:به منظور تنظیم قیمت شکر در بازار شرکت های پخش از امروز کار توزیع شکر در بازار استان با قیمت هر کیلو گرم ۳۴ هزار ریال را آغاز کردند. سید نورالله حسن زاده سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار خوزتاب، در خصوص نحوه توزیع شکر در استان