74314 702 اهواز به اجماع فکری و مدیریتی نیاز دارد نه شهردار جدید!

اهواز به اجماع فکری و مدیریتی نیاز دارد نه شهردار جدید!

اهواز به اجماع فکری و مدیریتی نیاز دارد نه شهردار جدید!  دکتر یداله مهرعلی‌زاده استاد دانشگاه و سرپرست پژوهشکده مطالعات شهری دانشگاه شهیدچمران اهواز موضوع استیضاح کتانباف از مدت‌ها پیش در دستورکار شورای شهر اهواز قرار داشت. اگر از ابتدای آغاز به کار شورای پنجم شهر اهواز، دیدگاه‌ها، موضع‌گیری‌ها و سخنان اعضای آن بررسی شود