IMG 20190902 195816 851 تشکیل هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری اهواز

تشکیل هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری اهواز

در این جلسه که شاعری شهردار اهواز، عالمی نیسی فرماندار اهواز، سنواتی، رئیس و حاجتی، موسوی زاده، لطفعلی زاده، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین شهردار، کمایی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و کارشناسان سازمان حضور داشتند چند پروژه سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری خوزتاب، در این

IMG 20190518 163302 269 اهواز شهری که بود؛ شناخت تاریخ شهر اهواز

“اهواز شهری که بود؛ شناخت تاریخ شهر اهواز”

کارگاه پژوهشی – آموزشی “اهواز شهری که بود؛ شناخت تاریخ شهر اهواز” با حضور اعضای شورای شهر اهواز، مدیران و کارشناسان شهرداری در سالن جلسات دفتر شهردار برگزار شد. عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در این کارگاه با اشاره به تاریخ چند هزار ساله شهر اهواز گفت: شهر اهواز حداقل دارای چهار سایت