ایمن سازی چهار خط انتقال نفت و گاز شرکت مارون آغاز شد

ایمن سازی چهار خط انتقال نفت و گاز شرکت مارون آغاز شد

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از آغاز ایمن سازی چهار خط مهم از خطوط انتقال نفت و گاز این شرکت در راستای افزایش ضریب ایمنی و پیشگیری از ریسک نشت این خطوط خبر داد. به گزارش سه شنبه خوزتاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب،