IMG 20190830 134639 حمایت ما از هنرمندان بر اساس توجه آنها به مسایل هویتی است

حمایت ما از هنرمندان بر اساس توجه آنها به مسایل هویتی است

سید عباس صالحی شامگاه پنجشنبه در خصوص توجه به وضعیت محتوایی حوزه فرهنگ و هنر کشور اظهار داشت: هویت ملی به عنوان یک هویت فراگیر، هویتهای قومی به عنوان رنگارنگی هویت ملی و هویت دینی به عنوان هویت دیر پا در جامعه ایرانی است و کمک ها و حمایت هایی که از رویداد ها و

اهواز

خبر مهم

آرشیو