IMG 20191222 141350 635 در بوفه‌های مدارس خوزستان ممنوعیت فروش کیک وجود ندارد

در بوفه‌های مدارس خوزستان ممنوعیت فروش کیک وجود ندارد

رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش خوزستان گفت: تاکنون ممنوعیتی برای فروش کیک در بوفه مدارس صادر نشده است. به گزارش پایگاه خبری خوزتاب، علی بنیادی اظهار کرد: کیک‌های آلوده به قرص در استان‌های زیادی مشاهده شده‌اند و تشخیص نوع قرص‌ها، بر عهده وزارت بهداشت است.‌ وی افزود: با توجه به این وضعیت،

https://www.khuztab.ir/