IMG 20190515 085041 108 پاسخ های شهردار اهواز قانع کننده نبود

پاسخ های شهردار اهواز قانع کننده نبود

عضو شورای شهر اهواز: سه سوال از شهردار اهواز پرسیده شد اما پاسخ های ارایه شده قانع کننده نبود و این سئوالات به درستی جواب داده نشدند. به گزارش خوزتاب محمد هادی قنوات در هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع دستورکار پاسخ شهردار به سئوالات این عضو شورای شهر، در جمع