IMG 20200312 WA0006 160x100 هشدار به ساکنان پایین دست کرخه و دز با افزایش خروجی سدها

هشدار به ساکنان پایین دست کرخه و دز با افزایش خروجی سدها

معاون مطالعات پایه و طرح‌های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به افزایش خروجی سدهای کرخه و دز بر اساس حداکثر ظرفیت ایمن پایین دست رودخانه‌ها، از ساکنان حاشیه این رودخانه‌ها به ویژه در مناطق پایین دست درخواست کرد که ضمن خودداری از نزدیک شدن به رودخانه‌ها، احتیاط لازم را رعایت

 تلاش جهت آماده سازی شرایط برای کشت تابستانه خوزستان

تلاش جهت آماده سازی شرایط برای کشت تابستانه خوزستان

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: باید نسبت به حل مشکل رسوبات شبکه های آبیاری در مناطق مختلف استان اقدام شود و در این زمینه شرکت های وابسته به سازمان آب و برق خوزستان می توانند نسبت به این کار اقدام کنند. فرهاد ایزدجو گفت: باید نسبت به حل مشکل رسوبات شبکه های آبیاری

n83322901 73042708 بی پولی مانع لایروبی کارون در اهواز است

بی پولی مانع لایروبی کارون در اهواز است

مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان، کمبود اعتبار را مانع لایروبی رودخانه کارون دانست و گفت: اعتبار ساماندهی کارون بزرگ در امسال ۶۰ میلیارد ریال است که کفاف ساماندهی یک کیلومتر را هم نمی دهد. به گزارش خوزتاب، سید ابراهیم حسینی روز سه شنبه درباره تشدید رسوب