بارگیری 5 فشار خون بالا از مهمترین علل بیماری های ناتوان کننده است

فشار خون بالا از مهمترین علل بیماری های ناتوان کننده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: یکی از مهمترین علل بروز بیماری های ناتوان کننده جامعه ما بالا بودن فشار خون است. به گزارش پایگاه خبری خوزتاب، دکتر ایرج نظری چهارشنبه در همایش تبیین و معرفی برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در سرسرای شهدای دانشگاه اظهار داشت: فشار خون بالا مشکلاتی