IMG 20200128 013111 898 160x100 متراژ حفاری چاه های نفت و گاز در 10 ماه امسال از 132 هزار متر عبور کرد

متراژ حفاری چاه های نفت و گاز در ۱۰ ماه امسال از ۱۳۲ هزار متر عبور کرد

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: متراژ حفاری چاه های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور در ۱۰ ماه امسال از ۱۳۲ هزار متر عبور کرد. به گزارش پایگاه خبری خوزتاب، محمد آل خمیس با بیان اینکه از این متراژ حفاری ۱۲ هزار و  ۶۸۶ متر مربوط به

IMG 20200109 211254 749 گزینش امری مهم در صیانت از بدنه اجرایی و سلامت نظام اداری است

گزینش امری مهم در صیانت از بدنه اجرایی و سلامت نظام اداری است

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: گزینش امری مهم در صیانت از بدنه اجرایی و سلامت نظام اداری است که در کارایی سازمان نقش اساسی دارد. به گزارش پایگاه خبری خوزتاب، مهندس سید عبداله موسوی روز چهارشنبه (۱۸ دی ماه) در نشست مشترک با رئیس و اعضای هسته گزینش صنعت نفت