IMG 20190517 124902 063 اعضای شورای شهر اهواز با 11 رای موافق از 13 رای  منصور کتانباف شهردار اهواز را برکنار و با همین تعداد رای موسی شاعری را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند

اعضای شورای شهر اهواز با ۱۱ رای موافق از ۱۳ رای منصور کتانباف شهردار اهواز را برکنار و با همین تعداد رای موسی شاعری را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند

اعضای شورای شهر اهواز پس از کش و قوس فراوان سرانجام در هفتاد و نهمین نشست علنی این شورا با ۱۱ رای موافق از مجموع ۱۳ رای، منصور کتانباف شهردار اهواز را برکنار و موسی شاعری را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند. به گزارش خوزتاب حسین حیدری از مخالفان استیضاح شهردار اهواز روز پنجشنبه