PhotoGrid 1565456918404 آخرین وضعیت بازار مرغ خوزستان

آخرین وضعیت بازار مرغ خوزستان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه بازرسان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی اجازه ورود به مرغداری‌ها را ندارند، گفت: باید برای حل این مشکل راهکاری ایجاد شود تا بازرسان امکان ورود به مرغداری‌ها و اعمال نظارت را داشته باشند زیرا این مساله به نظارت بر این بازار و کاهش قیمت‌ها کمک

2163 عرضه شکر با قیمت هرکیلو گرم 34هزار ریال در بازار خوزستان آغاز شد

عرضه شکر با قیمت هرکیلو گرم ۳۴هزار ریال در بازار خوزستان آغاز شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت:به منظور تنظیم قیمت شکر در بازار شرکت های پخش از امروز کار توزیع شکر در بازار استان با قیمت هر کیلو گرم ۳۴ هزار ریال را آغاز کردند. سید نورالله حسن زاده سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار خوزتاب، در خصوص نحوه توزیع شکر در استان