212162 رهایی جوان اهوازی از چوبه دار

رهایی جوان اهوازی از چوبه دار

رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان از رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار با جلب رضایت اولیای دم خبر داد. به گزارش خوزتاب، عبدالعباس زبیدی‌نیا اظهار کرد: چند سال پیش دو جوان در اهواز به دلیل خصومت قبلی درگیر شدند که در این درگیری یک نفر از آنها به قتل رسید. وی افزود: قاتل