3463086 699 10کامیون تجهیزات به مدارس مناطق کم برخوردار استان خوزستان ارسال شد

۱۰کامیون تجهیزات به مدارس مناطق کم برخوردار استان خوزستان ارسال شد

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۱۰ کامیون حامل تجهیزات آموزشی روز سه شنبه به مدارس هفت منطقه کم برخوردار خوزستان ارسال شد. به گزارش پایگاه خبری خوزتاب ، محمد تقی زاده اظهار کرد: این تجهیزات به مدارس مناطق کم برخوردار شهرستان های رامشیر، باوی، مسجد سلیمان و چهار ناحیه اهواز ارسال شد. وی گفت: