بارگیری 1 ثبت اطلاعات خانواده های سیل زده در سامانه سجاد

ثبت اطلاعات خانواده های سیل زده در سامانه سجاد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان در کمیته امور برآورد و تخصیص منابع قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده خوزستان در سالن جلسات شهید رجایی استانداری خوزستان، با اشاره به اینکه برای توزیع صحیح لوازم مورد نیاز مردم اطلاعات خانوارها باید در سامانه سجاد(سامانه جامع امداد و بازسازی دولت) ثبت شوند، گفت: ستاد اجرایی