wG4aH8KIbzOT کمیته امداد ۱۵۰۰ خانه آسیب دیده را نوسازی و ۷۰۰ تخریب‌ شده در سیل اخیر را احداث می‌کند

کمیته امداد ۱۵۰۰ خانه آسیب دیده را نوسازی و ۷۰۰ تخریب‌ شده در سیل اخیر را احداث می‌کند

مرتضی موصلی در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به آغاز هفته اکرام ایتام از ۱۵ رمضان اظهار داشت: ۱۵ تا ۲۱ رمضان به‌عنوان هفته اکرام ایتام نام‌گذاری شده و هر ساله برنامه‌های متنوعی در این هفته برگزار می‌شود. وی افزود: توسعه طراح اکرام ایتام و طرح محسنین از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد خوزستان در دهه