IMG 20220515 WA0061 160x100 نقدی به سخنان نماینده مردم شریف شهرستان دزفول

نقدی به سخنان نماینده مردم شریف شهرستان دزفول

نقدی به نماینده مردم شریف شهرستان دزفول به قلم: محمدرحیم کریمی/فرزند دزفول   جناب آقای آوایی مصاحبه اخیر شما در خصوص تقسیم موکلین خود به اهالی شهر و حاشیه نشینان که بوی تنفر و تبعیض و خط کشی تفرقه آمیز قومیتی از آن می آید آنهم در قرن ۲۱ که همه دنیا به دنبال عدالت