بارگیری 6 1 آغاز به کار طرح شهروند خبرنگار در وزارت نیرو

آغاز به کار طرح “شهروند خبرنگار” در وزارت نیرو

آغاز به کار طرح “شهروند خبرنگار” در وزارت نیرو روابط عمومی وزارت نیرو همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی طرحی را با عنوان شهروند خبرنگار برای جلب مشارکت مردم در اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با صنعت آب و برق در کشور آغاز کرده است. به‌گزارش خوزتاب ،  بدین منظور از تمامي علاقه‌مندان دعوت به