IMG 20190517 124904 938 باید از منافع شهرداری به نفع منافع مردم بگذریم

باید از منافع شهرداری به نفع منافع مردم بگذریم

سرپرست شهرداری اهواز گفت: باید از منافع شهرداری به منافع مردم بگذریم تا بتوانیم فرصت های بیشتری برای توسعه شهر ایجاد کنیم. به پزارش خوزتاب، موسی شاعری روز پنجشنبه حاشیه هفتاد و نهمین نشست علنی شورای شهر اهواز با موضوع عزل و نصب شهردار این کلانشهر در جمع خبرنگاران گفت: معتقد هستم شهرداری باید رویکرد