اخبار استان

14020719000948 Test PhotoN 160x100 لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اهواز نهایی نشده است
اسداللهی، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهر اهواز:

لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اهواز نهایی نشده است

اسداللهی، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهر اهواز: فرایند بررسی کاندیدای همسو و رسیدن به لیست نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهر اهواز در جریان است. لیست های منتشر شده در فضای مجازی فاقد اعتبار است. دو سه گام‌ تا معرفی لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی حوزه انتخابیه مانده است. سعی خواهیم

اخبار ویژه

اخبار استان