اخبار استان

194520 n 160x100 یادی دوباره از آموزگار دوستداشتنی ،زنده یاد: استاد باباجان نورانی

یادی دوباره از آموزگار دوستداشتنی ،زنده یاد: استاد باباجان نورانی

یادی دوباره از آموزگار دوستداشتنی ،زنده یاد: استاد باباجان نورانی محمد شریفی   مهربانی در نگاهش، در دو جام چشم هایش موج می زد،بر لبانش پیوسته تبسمی شیرین نقش داشت، قدش چون سرو،دلش چون رعد، و سرشار بود از فریادهای ناگفته… اوایل انقلاب، ساز معلمی را در دهستان ابوالعباس (باغملک جانکی) کوک کرد، و نخستین

اخبار ویژه

اخبار استان