IMG 20200407 WA0026 300x190 کرونا و شبکه اجتماعی شاد
یادداشت:

کرونا و شبکه اجتماعی شاد

کرونا و شبکه اجتماعی شاد   علی حسن فردبابلی؛ پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب؛ اخبار خوزستان، ♦️ما با شتابی فزاینده به زمان جلوتر پرتاب شده ایم این پرتاب شدگی همراه با غافلگیری، سازمان هایی را که با طرح ها و نقشه های رفتاری ثابت ومعین و انعطاف ناپذیر کار می کنند، آسیب پذیرتر می کند. ♦️شرط

اخبار استان

IMG 20200407 231532 434 160x100 کرونا، صنعت خرمای خوزستان را متضرر کرد
عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در شعبه خوزستان با اشاره به تاثیر منفی کرونا بر صنعت خرمای صادراتی اظهارداشت:

کرونا، صنعت خرمای خوزستان را متضرر کرد

" در پایگاه خبری خوزتاب بخوانید؛ "
IMG 20200407 WA0026 160x100 کرونا و شبکه اجتماعی شاد
یادداشت:

کرونا و شبکه اجتماعی شاد

کرونا و شبکه اجتماعی شاد   علی حسن فردبابلی؛ پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب؛ اخبار خوزستان، ♦️ما با شتابی فزاینده به زمان جلوتر پرتاب شده ایم این پرتاب شدگی همراه با غافلگیری، سازمان هایی را که با طرح ها و نقشه های رفتاری ثابت ومعین و انعطاف ناپذیر کار می کنند، آسیب پذیرتر می کند. ♦️شرط

اخبار ویژه

اخبار استان

https://www.khuztab.ir/