IMG 20240704 WA0226 200x190 به وقت امانتداری برای ایران
یادداشت علی حسن فرد بابلی، در حمایت از دکتر مسعود پزشکیان؛

به وقت امانتداری برای ایران

*به وقت امانتداری برای ایران* گپی دلسوزانه با دست اندرکاران،مجریان و ناظران دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ✍️این روزها کشورعزیزمان ایران در پی حادثه تلخی که برای رییس جمهور شهید ابراهیم رییسی اتفاق افتاد درگیر چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است تا سکان هدایت دولت را برای چهارسال به دست رییس جمهور بعدی

اخبار استان

1398050612095793417980844 160x100 معلمان را از کارمندی به هیات علمی ومدارس رامتناسب با متاورس بازآرایی نماییم

معلمان را از کارمندی به هیات علمی ومدارس رامتناسب با متاورس بازآرایی نماییم

*معلمان را از کارمندی به هیات علمی ومدارس رامتناسب با متاورس بازآرایی نماییم* به قلم :.دکتر سیدجواد حسینی مقدمه  کارگزار اصلی تحول در نظام تعلیم وتربیت معلم است ، اوست که جانشین همه نداشته هاست. معلم با کیفیت از دو ویژگی باید برخوردار باشد انگیزش و مهارت ، برای ارتقا این دوعامل مهم ابتدا باید

IMG 20240704 WA0226 160x100 به وقت امانتداری برای ایران
یادداشت علی حسن فرد بابلی، در حمایت از دکتر مسعود پزشکیان؛

به وقت امانتداری برای ایران

*به وقت امانتداری برای ایران* گپی دلسوزانه با دست اندرکاران،مجریان و ناظران دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ✍️این روزها کشورعزیزمان ایران در پی حادثه تلخی که برای رییس جمهور شهید ابراهیم رییسی اتفاق افتاد درگیر چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است تا سکان هدایت دولت را برای چهارسال به دست رییس جمهور بعدی