16 9 7 184418image.jpeg 16 هکتار از زمین های ملی مسجدسلیمان رفع تصرف شدند

۱۶ هکتار از زمین های ملی مسجدسلیمان رفع تصرف شدند

بهزاد مرادی رئیس اداره منابع طبیعی شهزستان مسجد سلیمان از رفع تصرف حدود ۱۶ هکتار از زمین های ملی این شهرستان خبر داد. بهزاد مرادی افزود: این مقدار زمین در بخش های لاخشک ، دوبلوطان و گلگیر با همکاری دستگاه قضایی و ماموران انتظامی از دست متصرفان آزاد شدند. طبق آماری که اداره کل منابع