image 750x 643cdf1945b61 160x100 قانون حجاب،«قابلیت اجرا» ندارد و مشکل‌زاست

قانون حجاب،«قابلیت اجرا» ندارد و مشکل‌زاست

خان محمدی می گوید: در آن طرحی که مطرح شده است گفته شده بود که اگر انجام نداد فلان اتفاق بیفتد، خدمات ندهند و برای کارت ملی‌اش این اتفاق بیفتد. اما بحث ما جریمه نقدی است، ما در طرح جامع‌مان اولا که این تذکرات از دستگاه‌ها شروع شود و بعد به آن مسوول تذکر داده