1397071109574335515557374 افزایش ورود ارز به اقتصاد کشور پس از اتمام سال نو میلادی اثرات مثبت بر بازار ارز خواهد گذاشت

افزایش ورود ارز به اقتصاد کشور پس از اتمام سال نو میلادی اثرات مثبت بر بازار ارز خواهد گذاشت

به گزارش پایگاه خبری خوزتاب،  دبیرکل کانون صرافان افزایش تقاضا برای حواله های ارزی از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز را در پایان سال میلادی امری طبیعی عنوان کرد؛ رضا ترکاشوند اظهار کرد: با توجه به تسویه‌های تجاری پایان سال میلادی، افزایش تقاضا برای حواله‌های ارزی و مسافرت‌ها از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز امری طبیعی و