۲۰۱۹۰۱۰۹ ۱۲۵۹۵۱ آمادگی ادارات‎کل عشایر، بنادر و دریانوردی، فنی حرفه‎ای و بهزیستی برای همکاری با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان در حوزه گردشگری و صنایع دستی

آمادگی ادارات‎کل عشایر، بنادر و دریانوردی، فنی حرفه‎ای و بهزیستی برای همکاری با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان در حوزه گردشگری و صنایع دستی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب، در هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان برنامه‎های اداره‎کل میراث فرهنگی در حوزه افزایش اشتغال ارائه شد در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خوزستان، برنامه‎های اداره‎کل میراث فرهنگی خوزستان در راستای افزایش اشتغال، بهره‎برداری از بناهای تاریخی، جذب سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی و نیز افزایش صادرات صنایع دستی استان