17 3 1 1120212086600 اسکار «فروشنده» نه اتفاقی است نه سیاسی

اسکار «فروشنده» نه اتفاقی است نه سیاسی

پس از دریافت جایزه اسکار نظرات موافق و مخالف زیادی درباره این اتفاق مهم مطرح شد. خیلی‌ها این جایزه را سیاسی تلقی کردند و برخی دیگر اسکار را حق مسلم «فروشنده» فارغ از همه مسائل سیاسی می‌دانستند. علیرضا شجاع نوری تهیه کننده شناخته شده و مطرح سینمای ایران  در گفتگو با خبرآنلاین به سوالات ما