1632783 1 آب کارون مشکلی ندارد/ علت کاهش کیفیت آب را آبفا توضیح دهد

آب کارون مشکلی ندارد/ علت کاهش کیفیت آب را آبفا توضیح دهد

معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان گفت: در حال حاضر EC آب در رودخانه کارون ۱۵۰۰ میکروموس بر سانتیمتر و دبی آن تقریبا ۴۰۰ مترمکعب بر ثانیه است و هیچ مشکلی برای تامین آب اهواز از رودخانه کارون وجود ندارد و علت این‌که آبی با کیفیت پایین به دست مردم اهواز می‌رسد را باید