سیدنورمحمدپور خوزستان رتبه سوم در طرح کارورزی را به دست آورد

خوزستان رتبه سوم در طرح کارورزی را به دست آورد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: مطابق اعلام سامانه جدید کارورزی، استان خوزستان در رتبه سوم استان ها و شهرستان باغملک رتبه دوم شهرستانی اجرای طرح کارورزی را کسب کرده اند. به گزارش خوزتاب ، سیدنور محمد پور روز دوشنبه در نشست شورای اشتغال خوزستان در سالن جلسات استانداری خوزستان اظهار داشت: تعهد