photo 2018 01 27 19 32 45 عرصه جنجالی شوش

عرصه جنجالی شوش

در یکمین سالگرد تخریب رو گذر ورودی شوش، خبری دیگر جنجال‌ساز شد. با شروع شبانه عملیات حفاری  برای ساخت زیرگذر در همان نقطه، موجی از حاشیه روانه خوزستان شد و آب را برای برخی سودجویان گل آلود کرد. بدون شک کم‌کاری میراث فرهنگی خوزستان یکی از دلایل این موضوع است. همچنین به تاخیر انداختن کاوش‌های