85293 137 سفر معاون اول رئیس جمهوری به دزفول

سفر معاون اول رئیس جمهوری به دزفول

سفر معاون اول رئیس جمهوری به شهرستان دزفول در عصر روز چهارشنبه با حاشیه هایی همراه بود. هواپیمای حامل اسحاق جهانگیری، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت راس ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه عصر چهارشنبه در فرودگاه دزفول به زمین نشست. معاون اول رئیس جمهوری در فرودگاه دزفول مورد استقبال گرم استاندار خوزستان