17 12 4 4195757561318 سهراب مرادی رکورد جهان را شکست/خدا قوت پهلوان

سهراب مرادی رکورد جهان را شکست/خدا قوت پهلوان

سهراب مرادی توانست پس از ۱۷ سال رکورد جهان را بشکند.او امشب ۳ نشان طلای یکضرب، دوضرب و مجموع را به دست آورد.این در حالی است که ایوب موسوی دیگر وزنه‌بردار کشورمان هم به ۲ نشان برنز دوضرب و مجموع دست پیدا کرد. رقابت های دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جهان در حالی آغاز