نوشته محرم 5 e1504450516957 مخالفت حداد با ممنوعیت نصب برچسب روی خودرو

مخالفت حداد با ممنوعیت نصب برچسب روی خودرو

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی مخالفت خود را در خصوص ممنوعیت نصب برچسب یا نوشتن شعر و جملات فلسفی روی بدنۀ خودرو ـ که اخیراً توسط نیروی انتظامی مطرح شده اعلام کرد. غلامعلی حدادعادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خصوص ممنوعیت نصب برچسب یا نوشتن شعر و جملات فلسفی روی بدنۀ خودرو