متن پیام تبریک نوروزی مؤسس و مدیر تلگرام به جهان فارسی‌زبانان

متن پیام تبریک نوروزی مؤسس و مدیر تلگرام به جهان فارسی‌زبانان

پاول دوروف مؤسس و مدیر تلگرام ضمن تبریک نوروز به ایرانی‌ها و جامعه فارسی‌زبانان در سراسر جهان ادامه داد: “این‌یکی از روزهای سال است که ارزش جشن گرفتن دارد. در شرایطی که روزها طولانی‌تر از شب می‌شود من آرزو می‌کنم. یکی از خواسته‌های من این است که کیفیت رسانه افزایش پیدا کند. متأسفانه، هربار که