سومین جشنواره دورریختنی های ماندگار کلید خورد

سومین جشنواره دورریختنی های ماندگار کلید خورد

فراخوان شرکت در سومین جشنواره دورریختنی های ماندگار که از سوی مدیریت آموزش شهروندی معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز برگزار می شود اعلام گردید. به گزارش سایت شهرداری اهواز ، امیر آهن جان معاون اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری و رئیس شورای سیاستگذاری سومین جشنواره دورریختنی های ماندگار گفت: فراخوان شرکت در سومین جشنواره دورریختنی های