88353 208 210 هزار اصله درخت پارک ملی کرخه در آتش سوخته است

۲۱۰ هزار اصله درخت پارک ملی کرخه در آتش سوخته است

به گزارش پایگاه خبری خوزتاب ، رییس پارک ملی کرخه با اشاره به وقوع ۱۵ فقره حریق در جنگل‌ها بیشه‌زارهای این پارک از اواسط اردیبهشت تاکنون، از نابودی ۲۱۰ هزار اصله درخت در این حوادث خبر داد. محمد الوندی اظهار کرد:‌ در سال جاری از اواسط اردیبهشت و آغاز فصل برداشت گندم در خوزستان تا