1545597165  1 1 اخبار جدید از حال نامساعد آیت الله هاشمی شاهرودی:

اخبار جدید از حال نامساعد آیت الله هاشمی شاهرودی:

آیت الله شاهرودی آخرین بار در ۱۶ تیر ۹۷ به عنوان رئیس، اداره جلسه مجمع را به عهده گرفت و از آن روز به بعد دیگر در جلسات مجمع شرکت نکرده است؛ همچنین یک منبع آگاه گفته است که آیت‌الله شاهرودی در حال حاضر در بخش‌ مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد. با شدت گرفتن بیماری