82490554 71534650 اعتبارات آموزش و پرورش خوزستان جوابگوی نیاز این استان نیست

اعتبارات آموزش و پرورش خوزستان جوابگوی نیاز این استان نیست

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: روند اختصاص اعتبارات به آموزش و پرورش شایسته و پاسخگوی نیاز این استان نیست . محمد تقی زاده روز چهارشنبه در آیین تجلیل از ۴۰۰ دانش آموز ممتاز اندیمشکی در سالن شهدای معلم این شهر افزود: به صورت میانگین سهم هر دانش آموز از اعتبارات طول یکسال آموزشی،