667998629725641 قیمت محصولات ایران خودرو گران شد

قیمت محصولات ایران خودرو گران شد

گروه صنعتی ایران خودرو قیمت محصولات خود را افزایش داد. طبق اعلام این شرکت این افزایش قیمت به دنبال افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خودرو در سال ۱۳۹۶ و افزایش هزینه‌های شماره‌گذاری صورت گرفته و برخی تخفیف‌های اعلامی در سال گذشته نیز حذف شده است. نرخ جدید محصولات ایران خودرو به شرح زیر است: وانت