ImageHandler تنها با ساخت جاده و تعریض خیابان ها ، ترافیک کاهش نمی‌یابد

تنها با ساخت جاده و تعریض خیابان ها ، ترافیک کاهش نمی‌یابد

مجتبی بهزادی : به گزارش پایگاه خبری خوزتاب، مهران باباپور نایب رئیس شورای شهر اهواز با تاکید بر تغییر رویکردها برای کاهش ترفیک ، گفت : تنها با جاده‌سازی و تعریض خیابان‌ها نمی توان گره های ترافیکی را برطرف کنیم و باید بصورت علمی و اصولی با مسائل رو به رو شویم. وی ادامه داد