64151 270 چرا جمالی نژاد انصراف داد؟

چرا جمالی نژاد انصراف داد؟

دومین جلسه رسمی یا نخستین جلسه علنی شورای شهر اهواز که مقرر بود امروز با دستور کار انتخاب شهردار برگزار شود به علت انصراف جمالی نژاد، تنها گزینه غیربومی از کاندیداتوری برای تصدی شهرداری اهواز و برخی از حواشی ایجاد شده، کمتر از دو ساعت مانده به زمان تشکیل، لغو و به جای آن، نشست