فردا آخرین مهلت ثبت نام دوره های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی

فردا آخرین مهلت ثبت نام دوره های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت ثبت نام برای پذیرش کدرشته محل های دوره های کاردانی و کارشناسی نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی فردا ۱۵ فروردین پایان می یابد. دکتر حسین توکلی افزود: ثبت نام برای پذیرش کدرشته محل های دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و همچنین دوره