80969 953 فشارهای داخلی و خارجی بر دانشگاه از مهمترین علت های افول جریانات دانشجویی است

فشارهای داخلی و خارجی بر دانشگاه از مهمترین علت های افول جریانات دانشجویی است

یک فعال سیاسی خوزستان در دانشگاه صنعتی ارومیه مطرح کرد: فشارهای داخلی و خارجی بر دانشگاه از مهمترین علت های افول جریانات دانشجویی است به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب؛ به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی ارومیه و به همت انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی ارومیه، مراسمی برگزار شد که سخنران اصلی آن یک