سعیدکرمانی جزئيات قتل مدیر ايراني شبکه «جِم» در ترکیه

جزئيات قتل مدیر ايراني شبکه «جِم» در ترکیه

سعید کریمیان در حال رانندگی بود که از سوی ماشینی راه او سد شده و مورد هدف گلوله قرار گرفته‌ است. گفته شده همراه او یک مرد بوده  كه او هم کشته شده‌ است. بر اساس گزارش سایت تابناک، در جریان این حادثه یک خودرو جیپ در ساعت ٢٠:١٥ شنبه به خودرو کریمیان نزدیک شده،