2601741 استاندار خوزستان: منبع آب اهواز مثل بمب است

استاندار خوزستان: منبع آب اهواز مثل بمب است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب، استاندار خوزستان با بیان اینکه مناطق فرسوده در خوزستان تعداد زیادی دارند و در معرض خطر هستند، گفت: یکی از این مناطق، بافت فرسوده منبع آب اهواز است. این منطقه مثل بمب است. قبل از هر بارندگی از این منطقه بازدید می‌شود و در صورت لزوم برخی منازل تخلیه