n82636291 71814156 تعویض شبکه آبرسانی ۳۰ روستای حوزه رامهرمز در ۳سال اخیر

تعویض شبکه آبرسانی ۳۰ روستای حوزه رامهرمز در ۳سال اخیر

بعد از ۶سال با حمایت و اقدامات جهادی دکتر محمدیان نماینده محترم شهرستان رامهرمز شاهد پویایی و تحرک در حوزه آب‌رسانی به روستاهای‌ شهرستان رامهرمز بودیم که خدمات ارزشمندی در این زمینه انجام شده است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب، علی نوروزی لرکی از تعویض شبکه فرسوده آبرسانی بیش از ۳۰ روستا تحت پوشش