IMG 20190901 235554 541 فعالیت ۶ مرکز سیار کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان در روستاهای خوزستان

فعالیت ۶ مرکز سیار کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان در روستاهای خوزستان

مسئول غرفه کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان در نمایشگاه بزرگداشت هفته دولت گفت: کانون پرورشی فکری حدود ۶۳ مرکز ثابت و ۶ مرکز سیار در خوزستان دارد؛ فعالیت مراکز سیار به روستاها می‌روند و بچه‌های مدارس روستا را به عضویت کانون پرورشی فکری در می‌آورند. به گزارش پایگاه خبری خوزتاب،نقل از کمیته اطلاع رسانی

IMG 0734 جلسه مدیران مدارس شهر اهواز و باوی با مربیان مرکز فراگیر کانون پرورش فکری در محل کانون شماره 3 پرورش فکری کودکان و نوجوانان

جلسه مدیران مدارس شهر اهواز و باوی با مربیان مرکز فراگیر کانون پرورش فکری در محل کانون شماره ۳ پرورش فکری کودکان و نوجوانان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب، در نشست هم اندیشی  ریاست اداره آموزش و پرورش استثنایی  و مدیران مدارس استثنایی شهر اهواز  با مدیر کل و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در جهت ایجاد فرصت و ظرفیت در خدمات دهی مطلوب تر به دانش آموزان با نیاز های ویژه بحث و تبادل